Visvavasu Prabhu

Brangūs atsidavę, norime jus visus pakviesti į JM Višvavasu prabhu seminarų ciklą labai svarbia tema: „Vaišnavų globa“. Seminarai vyks rugsėjo 15-18 dienomis, (antradienis-penktadienis) vakarais, 18 val.