Harė Krišna!

Kviečiame visus prisijungti prie kongregacinio švento vardo giedojimo praktikos!

Kiekvieną penktadienį švesime kirtano festivalį kartu su mahaprasadiniais užkandžiais pabaigoje!

Šri Harinam Sankirtan Jagja ki! Jay!