Prabhupados knygos

Prabhupados knygos

Jau būdamas garbingo amžiaus, per dvylika metų Srila Prabhupada su paskaitomis keturiolika kartų apkeliavo planetą, pabuvojo šešiuose kontinentuose. Nepaisant to, kad buvo labai užimtas, Šrila Prabhupada visą laiką daug rašė. Jo raštai sudaro ištisą Vedų filosofijos, religijos, literatūros bei kultūros biblioteką.


Prabhupados knygos elektroniniu formatu

bhagavad gita kokia ji yra

Bhagavad-Gītā kokia ji yra: https://vedabase.io/lt/library/bg/


Kitos knygos suteikiančios žinių apie Krišnos Sąmonę, vaišnavizmą ir Vedų išmintį

Vaišnavų dainynas (2015 m. leidimo)

vaisnavu dainynas

Dainyną vertė į lietuvių kalbą: Šatakula Prabhu

Paspauskite čia, kad parsisiųsti el. variantą

Thakura Bhaktivinoda, Narottama dasa ir kitų didžiųjų Gaudija Vaisnava bendruomenės (sampradaya) sukurtų dainų rinkinys. Šias dainas Vakarų pasaulyje išpopuliarino Jo dieviškoji malonė AC Bhaktivedanta Swami Prabhupada.
Ačarijų sukurtos dainos nėra įprastos dainos. Dainuojant tyriems vaišnavams, kurie laikosi Vaišnavų charakterio taisyklių ir nuostatų, jie iš tikrųjų veiksmingai pažadina kiekvienoje gyvoje būtybėje snaudžiančią Krišnos sąmonę.
Pažymėtina, kad šios dainos ir posmai yra grynos atsidavimo tarnystei paaiškinimai ir kad atsidavimo tarnystė Šri Krišnai įgyjama tik dvasinio mokytojo malonės dėka, kurią galima sekant tobulai jo nurodymams.
Šios dainos negali pakeisti pagrindinio ir svarbiausio Kalio amžiaus palaiminimo, kongregacinio šventų vardų giedojimo Harė Krišna, Harė Krišna, Krišna Krišna, Harė Harė / Harė Ramos, Harė Ramos, Ramos Ramos, Harė Harė, kuris yra didžiausios svarbos. Tai yra posmai, kuriuos išplėtė iš maha mantros, ir tai yra maha mantros paaiškinimai, jie niekuo nesiskiria.

Šių dainų posmai yra nuostabūs žinių šaltiniai Krišnos sąmonės skleidėjams. Kiekvienoje eilutėje yra tiek filosofijos, kad kelias valandas galima pasakoti iš vienos eilutės. Jie visi yra tokie nešantys prasmę ir daro tokias glaustas dvasines išvadas, kad pamokslautojui tereikia prisiminti paprastas dainų eiles, tokių kaip „Bhajahu re Mana“, „Šri Rupa manjari-pada“, „O Vaisnava Thakura“ ar kitas „Šri Manah Siksa“ ir kiekvienas Krišnos sąmonės taškas bus išsamiai aprašytas. Šrila Prabhupada savo paskaitose ir knygose nuolat cituoja visas šias eilutes.

Mes visada turėtume prisiminti majos įtakos pavojų ir stengtis išgelbėti save nuo didžiosių jos galių. Todėl mes visada turime susilieti su transcendentiniais kirtanos rasos skoniais, nes kirtana rasa yra saugiausia padėtis šiame materialiame pasaulyje. Harė Krišna.