„Išmaningi ir dalykų esmę matantys, išmintingi žmonės klausosi pasakojimų apie šventus, palankius Viešpaties žaidimus ir Jo žygius, nes tik apie juos ir verta klausytis, tik juos verta apdainuoti. Tokie žmonės abejingi net didžiausiam iš materialių palaiminimų – išvadavimui, ką ir kalbėti apie menkesnius, pavyzdžiui, rojaus laimę, kuri yra materiali.“ Šrimad Bhagavatam 3.15.48