Skelbiame savaitės programą!

„Todėl, o trijų pasaulių valdove, išmintingieji išsilaisvina nuo visų kančių, giliai panerdami į saldžiausią pasakojimų apie Tave vandenyną, kuris nuplauna visą visatos nešvarą. Ką tada kalbėti apie tuos, kurie dvasine stiprybe išvadavo savo protus nuo blogų įpročių ir tapo nepavaldūs laikui? O Aukščiausiasis, jie sugeba garbinti Tavo tikrąją prigimtį, joje atrasdami neišsenkančią palaimą.“ Šrimad Bhagavatam 10.87.16