Skelbiame savaitės programą!

Visuomet jus kviečiame prisijungti prie klausymosi, bei kitų atsidavimo tarnystės būdų. Šia tema didis mokslininkas paramahamsa Šukadeva Gosvamis meldžiasi:

„Nuolankiausią pagarbą reiškiu maloningiausiam Viešpačiui Šri Krišnai, nes kas Jį šlovina ir atmena, kreipia žvilgsnį į jį, Jam kelia maldą, kas klausosi posmų apie Jį ir Jam lenkiasi, tas nusiplauna visas nuodėmes.“ (Šrimad Bhagavatam 2.4.15)