RETA GALIMYBĖ!

​Brangūs atsidavusieji! Kreipiamės į jus – visas sielas, besilankančias Kauno Nitai Gaura Čandros šventykloje ir neabejingas šiai šventyklai bei jos Viešpačiams ir Šeimininkams – Šri Šri Nitai Gaura Čandros Dievybėms!

​Visi, dalyvaujantys šventyklos gyvenime, ar lankantys ją kaip svečiai, turbūt pastebite atsidavusių pastangas gražinti ir tvarkyti šventyklą, jos pastatus, kiemą, sodą ir aplinką. Tikrai, bendromis mūsų jėgomis, visa tai keičiasi mūsų akyse. Tačiau mūsų Dievybių patarnautojai, šventikai (pudžiariai) perduoda mums Dievybių žinią, kad Dievybių kambarys bei kirtanų patalpa taip pat prašosi atnaujinimo.

​Atsižvelgdami į tokius, Dievybių, mūsų šventikų ir visų atsidavusių poreikius ir pageidavimus, informuojame, kad pradedame pasirengimą mūsų šventyklos Dievybių kambario ir kirtanų patalpos atnaujinimo darbams. Atnaujinimo darbai vyks vasaros metu, kuomet Dievybes galėsime perkelti didįjį pastatą kieme, o senajame vykdyti remonto darbus. Darbai truks 1,5-2 mėn. Jų metu numatoma atnaujinti šildymo sistemą, pakeisti šildymo prietaisus, atnaujinti elektros instaliaciją, pakeisti rozetes, jungtukus, iš pagrindų tvarkyti Dievybių kambario grindis, įrengiant plytelių dangą, šildomas grindis, tvarkyti sienas ir lubas, atlikti kirtanų patalpos remontą. Tiksli numatomų darbų apimtis dar koreguojama, orientacinė sąmata – 5000 – 6000 Eurų. Sąmata dar bus tikslinama, sudarius visų numatomų atlikti darbų sąrašą.

​Jūs turite galimybę paremti šventyklą šiems darbams skirtais paaukojimais ir taip įgyti ypatingą mūsų Šri Šri Nitai Gaura Čandra Dievybių šypseną ir malonę.

​Savo paaukojimus galite pervesti į sąskaitą LT667300010002247619

Paskirtyje būtinai nurodykite „Dievybių patalpos remontui“.

Ačiū, kad esate!
Harė Krišna