ATSISAKYMAS NUO SVAIGALŲ IR AZARTINIŲ ŽAIDIMŲ.

Gyvenimas – tai azartas

Žodis azartas kilęs nuo prancūziško hasard, arba arabiško az zahr – kauliukas arba žaidimas kauliukais. Žodynas žodį azartas apibrėžia kaip pernelyg didelį įsitraukimą į kokią nors veiklą arba įkarštį. Tai reiškia, kad pernelyg didelis įsitraukimas į bet kokią materialią veiklą gali būti prilygintas azartiniam žaidimui.

Krišnos sąmonėje azartiniais žaidimais mes vadiname bet kokį lošimą iš pinigų arba bet kokį lošimą, kuriame galima siekti naudos (piniginės, daiktinės, psichologinės) iš savo priešininkų. Tradiciškai prie azartinių žaidimų priskiriami lošimai rulete, kortomis, kauliukais, domino, kazino, lošimų automatai, tele viktorinos, šachmatai ir šaškės, įvairios loterijos, kompiuteriniai žaidimai, biržos spekuliacijos. Be abejo: šios įvairios lošimų formos nėra lygiavertės. Tarkime šachmatai ne dėl pinigų yra Vedinis žaidimas, lavinantis intelektą. Tačiau iš tiesų jis skirtas kšatrijams, kurie ieško pramogų ir neturi kur panaudoti laiko tarp karų. Žmogui, paskyrusiam savo gyvenimą Krišnos sąmonei, netgi toks nekaltas žaidimas kaip šachmatai atrodys tuščias laiko gaišinimas. Ką jau kalbėti apie kitas lošimų formas, kurios susijusios su apgaule. Nekalti azartiniai žaidimai priverčia mus “tik pamiršti Krišną”, tačiau tikri azartiniai lošimai sunaikina teisingumą ir veda tiesiu keliu į pragarą.

Pasiutęs azartinių žaidimų biznis Amerikoje nusineša milijonų vargšų žmonių, ieškančių laimės, pinigus. Daug jų, netekę vilties, baigia gyvenimą savižudybėmis. Azartinis žaidimas yra tarsi miniatiūrinis gyvenimo modelis. Jame visi siekia pergalės, tačiau galiausiai patiria pralaimėjimą. Netgi laikina pergalė šiame žaidime mums duodama likimo tik tam, kad priverstų mus žaisti toliau. Niekas negali pasitraukti iš žaidimo, kai jis laimi, ir galų gale ant kortos pastatoma viskas, nes tikimės išlošti viską. Ir tada mes pralošiame tai, ką taip sunkiai laimėjome. Taip ir gyvenime. Kiekvienas stengiasi pasiekti kaip galima aukštesnę padėtį arba kaip galima labiau įsitvirtinti pasaulyje. Tačiau tai visuomet daroma kitų sąskaita. Neįmanoma gyventi gerai, neišnaudojant kitų, netgi jei už viską mokame pinigus, nes tai ką mes perkame jau yra išnaudojimo rezultatas. Kai susikuriame sau gerą gyvenimą, kažkas turi padengti mūsų gerovę, t.y. už mus kentėti. Noras turėti daugiau ir vartoti daugiau verčia mus dar labiau įsitraukti į gyvenimą. Dažnai netgi taip vadinami dvasingi žmonės ar dvasinės organizacijos įsitraukia į šį žaidimą. Kada žmonės apsvaigsta nuo turto, jie nustoja tobulėti. Tada sustoja pamokslavimas. Taip atsitiko Gaudija Mathoms. Taip gali atsitikti kiekvienam iš mūsų, jei tik susižavėsime ta vadinama gerove. Materiali gerovė susijusi su saugumo jausmu. Saugumas pasiekiamas kovojant ir siekiant pergalės. Tai yra azartinis žaidimas, kadangi jis iš mūsų pareikalauja viso gyvenimo.

“Dvasinis” azartas

Krišnos Sąmonės judėjimas remiasi kitais principais. Mes žinome, kad Krišna yra visų pinigų šaltinis. Todėl atsidavęs stengiasi per daug neįsitraukti į pinigų kalimą, netgi jei tai pagerintų šventyklos ar organizacijos būklę. Šrila Prabhupada sakė, kad jei bus platinamos knygos, jei bus pamokslaujama, pinigų, tiek kiek reikia atsiras. Tačiau šie pinigai bus Krišnos pinigai. Jie nebus sutepti azartu. Šrila Rūpa Gosvamis “Pamokymų nektare” sako, kad nereikia atlikti tos veiklos, kuri reikalauja per daug dėmesio, netgi jei tai būtų ir šventyklos statymas. Pagrindinis Krišnos Sąmonės principas visuomet atsiminti Krišną ir niekuomet jo neužmiršti. Netgi taip vadinami dvasiniai projektai gali atimti iš mūsų per daug dėmesio ir priversti užmiršti Krišną. Todėl azartas, netgi Krišnos vardan negali būti pateisinamas.

Daug atsidavusių klausia, ar galima žaisti loteriją ir laimėtus pinigus aukoti šventyklai. Pinigai iš tiesų yra darbo ekvivalentas. Tie, kurie žaidžia loterijose turi galimybę lengvai atsikratyti savo darbo rezultatų, o tie, kurie laimi – lengvai gauna tai, ko neuždirbo. Tokiu būdu pinigai kaip įdėto darbo atitikmuo nebeatlieka savo funkcijos. Pinigai yra Lakšmi. Lakšmi nemėgsta pakliūti į lengvabūdžių rankas. Sėkmė aplanko tą, kuris sunkiai dirba. Tačiau sėkmė niekuomet neaplankys to, kuris atlieka nuodėmę. Jis gal ir gaus pinigų, bet šie jam atneš tik sielvartą. Rusijoje buvo atvejis, kai mergina pardavinėjo savo kūną, o pinigus aukojo šventyklai. Krišnai nereikia tokios aukos. Vienas svarbus principas: Krišna nesirūpina organizacijomis, netgi jei tai būtų Krišnos Sąmonės organizacija. Krišna rūpinasi tik atsidavusiais. Krišna gali sunaikinti ar sukurti gausybę organizacijų ar religijų, kad padėtų savo atsidavusiems tobulėti ir siekti Jo. Todėl, kai bandome dirbtinai išlaikyti organizaciją, ar save, kai įsitraukiame į materialią veiklą, niekada negalime būti tikri, kad Krišna saugos mus ar organizaciją.

Azartas ir karma

Žmonės ieško linksmybių, nes jie yra nelaimingi. Žmonės svaiginasi, nes nori užsimiršti. Žmonės viską daro tam, kad pasijustų laimingais. Bet pažiūrėkime, kaip yra iš tiesų? Viskas turi savo kainą, ypač malonumai. Visi azartiniai žaidimai remiasi principu, kad jūs pralaimėsite. Tie, kurie pralaimi, sukrauna pinigus tam, kuris laimi. Galite būti tikras, kad tai, ką laimėjote yra kažkieno prarasti pinigai, ir kažkieno skausmas. Jums reikės už šį skausmą atidirbti. Tokia yra lengvo malonumo kaina. Jūs norite linksmintis, o tai reiškia, kad kažkas turi verkti, netekęs savo pinigų. Jūs sportuojate ir dalyvaujate rungtynėse. Jūs žiūrite krepšinio varžybas per televizorių. Jums tai aistra ir malonumas, tačiau kažkas kenčia, kad jūs gautumėte savo malonumų dozę. Vieni laimi kiti pralaimi. Yra žmonių, kurie sako, kad gyvenimo grožis slypi nežinomybėje, kai meti iššūkį likimui. Tačiau šie žmonės nesuvokia, kad tai jų kvailybė meta iššūkį likimui, nes likimas – tai mūsų pačių kūrinys. Laimėdami, mes jau užsidirbame kančią.

Tai dar kartą įrodo, kad žmonės yra stipriai klaidinami masinės propagandos. Ši propaganda pasireiškia ne tuo, kad viena prekė vertingesnė už kitą, bet tuo, kad pagrindinė siūloma prekė yra juslinis pasitenkinimas. Jums siūloma tapti laimingais, o kai tokiais netampate, tuomet siūloma pabandyti dar kartą, nes jau sukurta geresnė prekė. Panašiai loterijoje: tu ištraukei tuščią bilietą. Tau nepasisekė, bet pabandyk dar kartą – tu turi laimėti. Tu turi tapti laimingas. Taip pakeičiamos tikrosios vertybės. Ir žmogus pradeda laimės ieškoti jusliniuose malonumuose, o ne sieloje. Čanakya panditas sakė, kad žmogus atsisako tikrumo vardan neapibrėžtumo ir taip praranda juo abu. Azartiniai žaidimai verčia apgaudinėti ir taip dar labiau pasinerti į iliuziją.

JAV vien tik legaliuose azartiniuose žaidimuose kasmet pralošiama iki 24 mlrd. US dolerių. Pagal daugumoje žaidimų galiojančias taisykles, ne daugiau kaip pusė surinktų pinigų naudojama išlošiams. Tai yra pelningas biznis žaidimų organizatoriams. Kol pasaulyje yra kvailių, tol yra žmonių, kurie pelnosi. Netgi vykstant tokiam masiniam apgaudinėjimui, dauguma žmonių nemato tame nieko blogo. Gallup Poll apklausos duomenimis 1982 m. 80 proc. apklaustųjų pateisino sėkmės žaidimus. JAV 4 valstijose iki šiol draudžiami įvairių formų lošimai.

Lažybos ir loterijos valstybės ir bažnyčių naudai.

JAV daromos 18 vyriausybinės ir 42 valstijų loterijos, iš kurių išskirtinį pelną gauna nevyriausybinės organizacijos ir bažnyčia. Nevados valstijose, lošimai padengia pusę valstijos biudžeto. Conectikuto ir Maryland’o valstijose valdžia nusprendė skirti tam tikrą dalį nuo lošimų pelno psichologinei žaidėjų reabilitacijai. Žmonės, gaunantys mažiau pajamų lošimams išleidžia didesnį procentą savo lėšų nei turtingesni žaidėjai. Tai reiškia, kad jie dar labiau skursta, nors pradinis jų tikslas buvo praturtėti. Sporto loterijos – sportininkai tampa aukomis loterijų organizatorių.

Maharadža Parikšitas leido gyventi Kali asmenybei tose vietose, kur žaidžiami azartiniai žaidimai, kur vyrauja prostitucija ir veikia skerdyklos, kur žmonės nori svaigintis. Iš tiesų, kazino ir lošimų namai yra geriausios vietos Kali asmenybei. Tyrimai rodo, kad iki 80 proc. viso žaidimų biznio pelno eina nusikalstamoms operacijoms finansuoti: narkotikų prekybai, kontrabandai. žaidimų biznį tvirtai kontroliuoja nusikalstamo pasaulio sindikatai.

Azartiniai žaidimai yra dar vienas būdas pasijusti šio pasaulio viešpačiu, kontroliuotuoju ir atmesti Krišnos viršenybę. Krišna leidžia mums tai daryti, kol mes patys to norime. Tačiau mes negalime apgauti Krišnos, mes galime apgauti tik save, todėl visuomet esame pralaimėjusieji.

Šrila Prabhupada komentare Šrimad Bhagavatam 1.17.38 posmui sako, kad visų rūšių azartiniai žaidimai, netgi spekuliacinės biznio kompanijos veda prie degradacijos, o kada azartinius žaidimus skatina valstybė, teisingumas visiškai išnyksta.

Prie azartinių žaidimų taip pat priskiriami kompiuteriniai žaidimai, nes jie visiškai įsiurbia žaidėją ir priverčia jį susitapatinti su žaidimo personažu. Pasaulyje jau yra nemažai atvejų, kai kompiuterinių žaidimų fanatikai mirdavo prie kompiuterio.

Egzistuoja labai siaura riba tarp tuščių ir naudingų užsiėmimų sportu. Sportas reikalingas tam, kad palaikyti sveikatą. Tačiau kartais sveikata pasidaro gyvenimo tikslas. Tai jau azartas. Dažnai vietoj intensyvių sportinių treniruočių rekomenduojami jogos užsiėmimai. Jie mažiau vargina organizmą ir nukreipti į savistabą.

SVAIGALAI

Svaigalais  yra  vadinamos visos medžiagos, kurios yra nebūtinos organizmui ir sukelia stimuliuojantį ar slegiantį poveikį organizmui. Dar naudojamas terminas kvaišalai, norint pažymėti narkotinio arba haliucinogeninio poveikio medžiagas.

Svaigalai skatina priklausomybę nuo kūniškų poreikių. Pasekmės: sveikatos praradimas, Proto ir intelekto funkcijų susilpnėjimas, nesugebėjimas koncentruoti dėmesį, kūno silpnumas, priešlaikinis senėjimas.

Svaigalų vartojimas stiprina neišmanymo gunos poveikį, nes žmogus išmoksta mėgautis savo fantazijomis. Žmonės, esantys dorybės gunoje mėgaujasi bendravimu, santykiais. Tie, kuriuos valdo aistros guna mėgaujasi savo juslėmis. Tie, kurie veikiami neišmanymo gunos, mėgaujasi savo svajonėmis, fantazijomis bei sapnais. Tam skirti kvaišalai ir svaigalai.

Krišnos sąmonėje į svaigalų kategoriją pakliūna: alkoholis, narkotikai, rūkalai, toksinės svaiginančios medžiagos, kava, juoda bei žalia arbata, stimuliuojantys vaistai, psichotropiniai vaistai sukeliantys haliucinacines būsenas, šokoladas.

Kartais bhaktai yra priversti ligos vartoti įvairius psichotropinius vaistus, antidepresantus arba narkotines (nuskausminančias) medžiagas, tačiau jie turi stengtis tai daryti kaip galima mažiau ir melsti Krišną, kad jų sveikata greičiau pasitaisytų, kad būtų galima atsikratyti šių vaistų. Stimuliuojančios priemonės negali išvaduoti nuo baimės. Šiuolaikiniai tyrimai rodo, kad visi antidepresantai turi tik laikiną poveikį. Nustojus juos vartoti depresija atsinaujina.

NARKOTIKAI.

JAV  metinis  nelegalus  narkotikų  biznis duoda 60 mlrd. dolerių pelno. Jis persmelkė visus visuomenės sluoksnius. Tai sukelia tiesioginį pavojų visuomenei.

Narkotikai armijoje: JAV karinės pajėgos prieš kurį laiką atleido iš pareigų 3000 darbuotojų susijusių su branduoline ginkluote. Visi jie vartojo narkotikus. Viename avariją patyrusiame atominiame bombonešyje tarp 14 pilotų – 6 rūkė marihuaną, o 3 avarijos metu buvo rimtai apsvaigę.

1973 m. tyrimai parodė, kad 10 proc. JAV pėstininkų, stovėjusių priešakinėse demokratijos linijose Vakarų Vokietijoje kartą per mėnesį ar dažniau naudojo heroiną.

Kalifornijoje, elektroninės pramonės regione per metus sunaudojama iki tonos kokaino. Kai kurios elektronikos kompanijos bankrutuoja, dėl darbuotojų narkomanijos.

JAV ekonomikai kasmet padaroma iki 26 mlrd. US dolerių nuostolis, dėl darbuotojų ir tarnautojų, vartojančių narkotikus.

Lietuvoje narkotikai tampa vis didesne problema. Praktiškai kiekvienas jaunas žmogus yra ragavęs lengvų narkotikų, o daugelis pabandė ir sunkesnių. Dalis jų tampa reguliariais narkomanais.

Kai kurie žmonės pateisina lengvų narkotikų vartojimą, teigdami, kad jie nesukelia prisirišimo ir padeda pakelti sąmonę į aukštesnį lygį. Tai vadinami haliucinogeniniai narkotikai, kaip žolė, LSD, etc. Jų sukeliamas poveikis vadinamas mistiniu išgyvenimu, dvasine patirtimi ir taip toliau. Tačiau iš tiesų tai nieko bendro neturi nei su mistika, nei su dvasingumu. Būsenos, išgyvenamos apkvaitus nuo haliucinogenų yra tyrai iliuzinės ir materialios. Jos padeda patirti purvą slypintį pasąmonėje, bet nepadeda iš to purvo išbristi. Krišnos sąmonės tikslas yra suvokti realybę, o ne iliuziją. Narkotinis transas yra tik haliucinacinė fantazija, nieko bendro neturinti su realybe, ir nuo jos dar labiau tolinanti.

Narkotikų problema kyla ne todėl, kad kažkas pardavinėja narkotikus, bet todėl, kad žmonės jaučia norą svaigintis. Tokiu būdu, tai dar viena išraiška žmogaus noro pabėgti nuo tikrovės ir pasijusti laimingu.

ALKOHOLIS

JAV yra 8 mln. registruotų alkoholikų. Buvusioje Sovietų Sąjungoje jų daug kartų daugiau. Kiekvienais metais jų padaugėja 450,000. Statistika rodo, kad 75 proc. nusikaltimų ir 60 proc. skyrybų priežastis yra alkoholizmas. 50 proc. eismo avarijų įvyko dėl girtų vairuotojų.

Vidutiniškai Lietuvoje per metus vienas žmogus išgeria apie 9 litrus absoliutaus alkoholio (1997 m.). Tik 5,15 litro iš jų yra legaliai gaminti arba legaliai importuoti gėrimai.

Kai kurie žmonės kalba apie saikingą gėrimą. Jie naudojama argumentą, kad nedidelis alkoholio kiekis reikalingas organizmui. Tai tiesa, organizmas naudoja alkoholį medžiagų apykaitai. Tačiau reikalingą alkoholio kiekį organizmas pasigamina pats. Bhaktai jo gauna valgydami saldumynus. Net mažas alkoholio kiekis vartojamas reguliariai “dėl sveikatos” išugdo priklausomybę nuo alkoholio (organizmas nebegamina šio alkoholio kiekio pats) ir dažniausiai tokie žmonės tampa įprastais alkoholikais. Kažkada visi alkoholikai gėrė saikingai. O jų daugėja. Galima daryti išvadas.

Kartas nuo karto spaudoje pasirodo mokslinių straipsnių apie alkoholio naudą organizmui. Skelbiama, kad alus gerti sveika, arba vynas padeda virškinimui. Raudonas vynas mažina tikimybę susirgti širdies ir kraujagyslių ligomis. Ir nors Prancūzijoje, kur žmonės kasdien geria vyną iš ties susirgimų širdies bei kraujagyslių ligomis mažiau, vis dėlto mirčių nuo su alkoholiu susijusių virškinimo ligų, vėžio bei nelaimingų atsitikimų žymiai daugiau. Visi moksliniai argumentai apie vyno naudą yra gerai suplanuotos marketingo kampanijos.

1997 08 11 Reuters agentūra pranešė apie situaciją Vengrijoje: “Alkoholio gėrimas Vengrijoje yra gyvenimo būdas. To paseka yra tai, kad mirtis 1995 m. nuo kepenų cirozės sudaro 5,8 proc. nuo visų mirčių ir 7,9 proc. tarp vyrų. Alkoholizmą dažniausiai sukelia stresai, maži atlyginimai ir prastos darbo sąlygos.”

Kadangi visuomenėje vis daugiau alkoholikų, tėvai nebesugeba apsaugoti ir savo vaikų nuo alkoholio. Todėl ypač didėja vaikų alkoholizmo problema. Statistikos duomenimis Lietuvoje reguliariai vartojantys alkoholinius gėrimus moksleiviai (Atsakymų, kad geria alų, vyną, šampaną, degtinę arba kitus alkoholinius gėrimus “kiekvieną dieną” arba “kiekvieną savaitę” bendras procentas):

Berniukai Amžius Mergaitės
6   Vienuolikamečiai  3
13   Trylikamečiai 5
18   Penkiolikmečiai 11

(Šaltinis: A.Zaborskis, J.Makari “Lietuvos moksleiviu gyvensena: raida 1994-1998 m. ir vertinimas tarptautiniu požiuriu” 2001 m.)

RŪKALAI

Cigarečių kompanijos gauna vieną iš didžiausių pelnų. Kadangi žmonės nori svaigintis, reikalinga tik pasiūla. Yra daugybė kompanijų, kurios rungiasi tarpusavyje dėl vartotojo. Todėl cigarečių kompanijos leidžia daugybę pinigų reklamai bei labdarai. Tokiu būdu vis daugiau žmonių pritraukiama prie rūkymo ypatingai tų, kurie neturi brandaus intelekto. Vaikai žiūri reklamą ir nori pamėgdžioti. Didelį autoritetą ar reklamą sau susikuria cigarečių kompanijos remdamos visuomenines organizacijas. Tarkim Slovėnijoje 1996 m. priėmus įstatymą, draudžiantį cigarečių reklamą, labiausiai nukentėjo sporto organizacijos, kurių 5 proc. pajamų sudarė cigarečių kompanijų labdara. Tokiu būdu netgi sportas, kuris propaguoja kūno sveikatą, prisideda prie žmonių nuodijimo.

Tarp penkių pagrindinių Lietuvos krepšinio lygos rėmėjų yra tabako gamintoja ir importuotoja bendrovė “Philip Morris Lietuva”, alkoholinių gėrimų importuotoja “Bennet distributors” bei alaus gamintoja Panevėžio “Kalnapilio” įmonė. Šie rėmėjai įsipareigojo krepšinio lygai per metus skirti po 300 tūkst. litų. Be to, “Kalnapilis” ir Alytaus “Alita” turi lygoje savo profesionalias krepšinio komandas. Krepšinį remia ir “Utenos gėrimai”, “Ragutis”, kitos alaus daryklos. Alkoholio ir tabako gamintojams bei importuotojams įstatymai nedraudžia remti sporto, kultūros bei kitų renginių, tačiau be išlygų teigia, kad rėmimas nesuteikia jokių teisių reklamos srityje. Sunku įsivaizduoti, ką be paramos veiks LKL – juk 60 % jos biudžeto sudaro alkoholio ir tabako firmų pinigai. (LR 96.02.17.)

Mokslininkų duomenimis, tie kurie surūko per dieną po cigaretes, turi dvigubai daugiau šansų apakti senatvėje, nei nerūkantys. Tokias išvadas mokslininkai padarė stebėdami 23000 rūkančių žmonių įpročius. Pasaulinės sveikatos organizacijos duomenimis, vienas iš septynių vėžio atvejų atsiranda nuo rūkymo.

Amerikoje ir Didžiojoje Britanijoje cigarečių rinka pastoviai mažėja, todėl didžiausi cigarečių gamintojai ieško naujų rinkų Azijos šalyse, kur rūkalų poveikis sveikatai ne taip įsisąmonintas. Kalifornijos medicinos institutas teigia, kad vietnamiečiai rūko daugiausiai pasaulyje. Ten rūko 71 proc. vyrų ir 4 proc. moterų. Kinijoje rūko 63 proc. vyrų ir 6 proc. moterų. Indonezijoje rūko apie 55 proc. vyrų. Tuo metu, kai JAV rūko tik 25 proc. vyrų ir 25 proc. moterų. Pasaulio banko apskaičiavimais, išlaidos gydymui dėl rūkymo žalingo poveikio gerokai pranoksta pajamas, gaunamas iš cigarečių pardavimo. Šiuo metu Vietname 3.1 proc. biudžeto pajamų sudaro cigarečių biznis, tačiau nuostolių dar niekas neskaičiavo. Kalifornijos medicinos institutas perspėjo, kad jei Vietnamo vyriausybė nesiims žingsnių, apriboti rūkymą, ateityje ji gali susidurti su didžiulėmis problemomis.

KAVA

Stimuliuojančios medžiagos kaip kava ir juodoji ar žalioji arbata sukelia organizmui iliuziją, kad kūnas kupinas jėgų, nors organizmui reikalingas poilsis arba maistas. Vaišnavai negeria kavos, nes ji ugdo priklausomybę nuo kofeino ir kitų stimuliatorių. Gera nuotaika turi priklausyti nuo dvasinės praktikos, o ne nuo chemijos. Juo labiau, kad ta cheminė nuotaika taip greitai sugriaunama.

Dažnai kava yra naudojama kaip nuskausminantis vaistas. Tai pasireiškia tuo, kad kava mažina kraujo spaudimą, o atitinkamai sumažina kraujotakos sistemos sutrikimus. Tačiau egzistuoja daugybė kitų būdų sumažinti kraujo spaudimą ne tokiomis “brangiomis” priemonėmis. Pats geriausias būdas tai padaryti yra jogos praktika, važiavimas dviračiu. Pasivaikščiojimai gamtoje. Jie skatina dorybės guną ir nesukelia priklausomybės nuo chemijos.

Apie kavos problemą David A. Philips, Ph.D. sako: “Ar kalbėtume apie arbatą, kavą, kakavą ar mėsą, oksalinės druskos, būdingos kiekvienam iš šių dalykų, palaipsniui kaupiasi, aktyviai griaudamos inkstus, išvystydamos integruotus kristalus ir inkstų akmenis.

Šiandien amerikiečiai išgeria mažiausiai 450 mln. puodelių kavos per dieną. Vien tik niujorkiečiai išgeria 2 mln. puodelių kiekvieną 20 min. 7 puodeliai kavos sukelia akivaizdų toksinį poveikį.

Įdomu, kad žmonės įtariai žiūri į amfetamino vartotojus, bet negalvoja apie dukart daugiau jo gaunančius kavos vartotojus. Kava vadinama “skystu greičiu” ir yra dažnai pripažįstama kaip amfetamino forma. Du puodeliai kavos pakelia metabolizmą 10-25 proc. kas prilygsta 10 mg amfetamino sulfato. Tai paaiškina, kodėl amfetamino aukos taip pat yra kavos bei kofeino piliulių mėgėjai.

Tačiau jų pakilimas netrunka ilgai. Kofeinas išsiurbia energiją. Po jo gaivinančio poveikio žmogus sugriūna, išsiugdydamas priklausomybę ir depresiją. Tai yra pagrindinė visų svaigalų bėda – pakilimas neužtrunka ilgai. Jis yra laikinas. Ir kai tik jūs nusileidžiate ant žemės, ta pati padėtis tampa dar bjauresnė, priedo jūs išleidote savo pinigus ir laiką.

Kofeinas gali trukdyti vaisingumui. Tai paskelbė 1997 m. vasario mėn. Amerikos Epidemiologijos žurnalas. Europiečių tyrimai parodė, kad moterims, vartojusioms daugiau kaip 500 mg kofeino per dieną (5 puodeliai kavos) reikėjo 11 proc. daugiau laiko pastoti nei toms, kurios susilaikė nuo kofeino.

Francisco Bolumar, Ph.D., iš  Alikantės Universiteto Ispanijoje taip pat nustatė, kad moterims, kurios rūko ir geria daug kofeinizuotų gėrimų vaisingumas sumažėjo 60 proc. Kiti tyrimai, atlikti JAV parodė, kad moterims, kurios gėrė 300 mg kofeino per dieną (3 puodeliai kavos) nevaisingumo rizika buvo 3 kart didesnė, nei toms, kurios negėrė. (Reuters, 1997)

Ar galima gerti kavą be kofeino? Nesenai atlikti tyrimai parodė, kad kava be kofeino sukelia tą patį tonizuojantį poveikį, kaip ir įprasta kava. Tai verčia manyti, kad ne tik kofeinas kavoje ar arbatoje yra stimuliuojanti medžiaga, tačiau yra ir kitos, dar neaptiktos medžiagos, kurios išlieka net kavoje be kofeino. Todėl atsidavusieji turi būti labai atsargūs ir jei įmanoma vengti bet kokių kavos pupelių ar juodos bei žalios arbatos gėrimų.

Šokoladas bei kakavos produktai. Moksline prasme jie nelaikomi stimuliatoriais, nors šokoladas jau senovės Romos laikais buvo garsus kaip afrozidiakas – tai yra aistrą keliantis skanumynas.Vaišnavai stengiasi kovoti su aistra, nes Krišnos teigimu, ji yra didžiausias ir visa naikinantis sąlygotos sielos priešas, todėl jie turėtų vengti šokolado.

KLAUSIMAI:

  1. Paaiškinti iliuzinę azartinių žaidimų prigimtį.
  2. Kodėl žmonės nori azarto?
  3. Kokios azartinių žaidimų socialinės pasekmės?
  4. Kokios azartinių žaidimų dvasinės pasekmės?
  5. Paaiškinkite, kodėl atsidavusieji nevartoja svaigalų?
  6. Kodėl atsidavusieji negeria kavos ir nevalgo šokolado?
  7. Ar galima gerti saikingai, dėl sveikatos?

Visos Bhakti program pamokos: https://www.harekrisna.lt/bhakti-program/