Kviečiame prisijungti į tiesioginę transliaciją su JM matadži Višnuprija (Šrimati Gurumatadži, JM Sankaršan das Adhikari žmona). Paskaita su vertimu į lietuvių kalbą. Tiesioginė paskaita iš Austino, Teksaso. Šį šeštadienį, spalio 23 d. 15:20 val.