Vasario 2-3 dieną laukia nuostabi šventė – Varaha Dvadaši ir Šri Nitjananda Trajodašis – Viešpaties Nitjanandos apsireiškimo diena!
Vasario 2 diena

Viespaties Varahadevos atéjimo diena

Programa:

18:00-19:00 Paskaita

(JM RAM GOPAL PRABHU)

19:00-19:30 Gaura Arati

19:30 pyragas

______________

Vasario 3 diena

Nitjananda Trajodasis

15:00-17:00 Harinama

17:00-18:00 Kirtanas ir abhiseka

18:00-19:30 Paskaita (JM Druvananda pr.)

19:30-20:00 Gaura Aratis

20:00-21:00 Badzanai ir kirtanas

21:00 Prasadas

Čia aprašomi Nitjanandos vaikystės žaidimai iki dvylikos metų amžiaus. Augdamas Jis vaidino įvairias Viešpaties inkarnacijas – Krišną, Ramą, Vamaną ir kitas Višnu avataras. Šiame skyriuje taip pat aprašomos Jo piligrimines keliones, kurios tęsėsi iki Jam sukako dvidešimt metų.

Gaura Krišnos nurodymu Ananta Deva iš anksto apsireiškė Ekačakros kaime, Radhadeše. Nityananda Prabhu – tarsi mėnulis, pakilęs iš Padmavati, Hadai Odžos žmonos, įsčių jūros. Ir visai kaip kylantis mėnulis, Savo palankiu apsireiškimu Jis išsklaidė visą Radhadešo žemę dengusią tamsą. Vaikystėje Nitjananda ir Jo draugai berniukai visad žaisdavo, imituodami įvairius Krišnos žaidimus.

Kartą Jo draugai nusprendė suvaidinti pusdievius, meldusius Viešpatį palengvinti Žemę slėgusią naštą. Nitjananda Prabhu pasiėmė vaiką, persirengusį Žeme, ir kartu su kitais pusdieviais persirengusiais vaikais nuėjo prie upės Gangos krantų. Ten Jis kreipėsi į pieno vandenyne miegantį Viešpatį – Kširodakašaji Višnu. Tuomet vienas iš berniukų ėmėsi Viešpaties Višnu vaidmens ir, pasislėpęs nuo kitų berniukų, prašneko visiems girdimu rimtu balsu: „Aš be abejonės gimsiu Goloka Mathuroje, kad palengvinčiau Žemės naštą.“

Taigi Nitjananda Prabhu vaidindavo įvairius Krišnos žaidimus, kuriuos Viešpats atliko Dvaparos amžiuje. Jis įkūnijo Vasudevos ir Devaki tuoktuves, Šri Krišnos gimimą Kamsos kalėjime, Vasudevos kelionę į Nanadagramą, kai šis nešė Krišną per Jamunos upę bei jo kelionę atgal, kai nešė Mahamają, ką tik apsireiškusią Jašodos dukra.

Taip pat Jis suvaidino, kaip buvo nugalabyta Putana, sudaužytas vežimas, kaip Krišna vogė sviestą, nugalabijo demonus Dhenuką, Aghą ir Baką. Dar Jis įkūnijo ir žaidimus, kai Krišna ganė karves, pakėlė Govardhaną, pavogė gopių drabužius bei praliejo malonę aukojimus atliekančių brahmanų žmonoms. Viešpats Nitjananda atkartojo ir dar daugiau žaidimų – kai Krišna, apsireiškęs kaip Narada, slapta davė atarimą Kamsai, kai nužudė dramblį Kuvalają ir imtynininkus Čaruną su Mustika bei Kamsos nužudymą.

Nitjananda Prabhu įkūnijo ir Viešpatį Ramačandrą bei suvaidino Vamanadevos gudrybę, kai šis atėmė iš Balio visus tris pasaulius. Jo draugai, prisidėdami prie Viešpaties Ramos žaidimų pamėgdžiojimo, vaidino beždžionių kareivius, kurie statė tiltą iš vandenyne plūduriuojančių akmenų. Kartą Nitjananda nusprendė pabūti Lakšmanu ir su lanku rankoje įsiveržė į Sugrivos rūmus. Kitą kartą Jis ėmėsi Paties Ramos vaidmens ir suvaidino, kaip palaužia Parašuramos puikybę. Dar kitą kartą, vėl įsijautęs į Lakšmano vaidmenį, Jis neva nudobė Indradžitą ir nualpo, susmaigstytas galingų Ravanos, demonų karaliaus, strėlių. Tuomet jis vaidino sveikstąs, Hanumanui atnešus vaistažolių iš Gandamadanos kalvos.

Nitjananda dvylika metų vis vaidindavo tokius Viešpaties žaidimus. Tuomet Jis iškeliavo po šventas vietas, kad apvalytų jas nuo ten apsilankiusių piligrimų nuodėmių.

Jis keliavo po piligrimystės vietas Šiaurės ir Pietų Indijoje, taigi buvo turėjo pakankamai veiklos iki kol Jam sukako dvidešimt metų ir atvažiavęs į Navadvipą ten sutiko Čaitanją Mahaprabhu. Klajodamas po šventas vietas Nitjananda Prabhu susipažino su Madhavendra Puriu, Išvara Puriu ir Brahmananda Puriu. Nitjananda daug dienų praleido mėgaudamasis Krišna-kathos ekstaze Madhavendros Purio ir jo mokinių draugijoje. Vėliau Jis apsilankė Setubandhoje, Danatirthoje, Majapuryje, Avantyje, Godavari Džijura Nrismhos vietovėje, Devaparyje, Trimaloje, Kurmakšetroje bei daugybėje kitų šventų vietų. Galiausiai Jis pasiekė Džaganatha Purį, kur gavo Džaganatha Devos daršaną ir, pamatęs Dievybę, pasiekė visišką ekstazės būseną. Iš Džaganatha Purio Jis grįžo į Mathurą. Skyrius baigiasi Viešpaties Nitjanandos atsižadėjimo aprašymu.

Viešpats Nitjananda, kuris nesiskiria nuo paties galingojo Balaramos, šiuo laikotarpiu skleidė šventą vardą, pasinėręs į meilę Dievui. Skyrius baigiasi Nitjanandos Balaramos didybės aprašymu.

Šią dieną Šri Nitjanandos bhaktai pasninkauja iki vidurdienio.