Harė Krišna!
 
Artėja viena svarbiausių švenčių kalendoriuje, tai mūsų Įkūrėjo Ačarjos A.Č.Bhaktivedanta Svamio Šrilos Prabhupados pasitraukimo diena. Programoje numatoma JŠ Dhirašanta Das Goswamio paskaita online, ir jatros narių pasidalinimai apie Šrila Prabhupadą.