Harė Krišna! Kauno šventykloje (Savanorių pr. 37) kasryt nuo 7:15 vyksta Dievybių sveikinimas (Šringara arati), 7:45 – rytinės „Šrimad Bhagavatam“ paskaitos bei 9:00 – pusryčiai, antradienį – Govardhana Pudžos šventė, penktadienį – A. Č. Bhaktivedantos Svamio Šrilos Prabhupados išėjimo diena.
Kviečiame kiekvieną vakarą 19:30 paaukoti Viešpačiui ugnelę – tęsiasi Damodaros (Kartikos) mėnuo. 🙏
Taip pat kasdien nuo 13 val. kviečiame pietų. 🥗

Išsami savaitės programa:
Pirm.: 07:45 ŠB – A. Č. BHAKTIVEDANTA SVAMIS ŠRILA PRABHUPADA;
19:30 Damodaraštaka
Antr.: 07:45 ŠB 11.28.27 – JM Narajana Kavača pr.;
17:30 Govardhana Pudžos Šventė (JM Pratikumar pr. paskaita)
Treč.: 07:45 ŠB 11.28.28 – JM Krišnananda pr.; 19:30 Damodaraštaka
Ketv.: 07:45 ŠB JM 11.28.29 JM Kedaranatha Prana pr.;
18:00 Bhagavad Gita 2.21 – JM Radharani mt.; 19:30 Damodaraštaka
Penkt.: 07:45 ŠB 11.28.30 – JM Ram Gopal pr.;
19:30 Damodaraštaka
Šešt.: 07:45 ŠB 11.28.31-32 – JM Dajavrata pr.;
19:30 Damodaraštaka
Sekm.: 07:45 ŠB 11.28.33 – JM Bhavananda Raja pr.;
12:00 SEKMADIENINĖ ŠVENTĖ – JM Ananda Krišna pr.;
14:00 Damodaraštaka