Harė Krišna!

Skelbiame savaitės programą!

„Viešpatie, Tu atkūrei religijos įsakymus tarp tiesai ištikimų dievotų žmonių. Garsas apie Tave pasiekė atokiausius pasaulio kampelius ir visas pasaulis valosi klausydamasis žodžio apie Tave“ Šrimad Bhagavatam 11.6.22