„Paramahamsos, būties prasmę suvokę bhaktai, širdies gelmėse puoselėja prisirišimą prie Krišnos – savo gyvenimo tikslo. Jiems įprasta kiekvieną akimirką kalbėti apie Krišną, tarsi ši tema visada būtų nauja. Tokie pokalbiai juos traukia lygiai kaip materialistus traukia kalbos apie moteris ir seksą.“ Šrimad Bhagavatam 10.13.2