„Tyros širdies bhaktai, netrokštantys nieko, išskyrus tarnystę Viešpačiui, garbina Jį su besąlygišku atsidavimu ir visada klausosi ir kalba apie Jo nuostabius žygius, kurie visiems atneša gėrį. Todėl jie visada panirę į transcendentinės palaimos vandenyną. Tokie bhaktai niekada neprašo Viešpaties jokių palaiminimų. Tačiau mane užklupo pavojus, todėl meldžiuosi Aukščiausiajam Dievo Asmeniui, amžinajam ir nematomam Viešpačiui, iškiliausių asmenybių, tokių kaip Brahma, valdovui, kurį galima pasiekti tik žengiant transcendentinės bhakti-yogos keliu. Jis itin subtilus, todėl nepasiekiamas mano juslėms ir nesuvokiamas materialiu protu. Jis beribis, visa ko kupinas, Jis – pirminė būties priežastis. Su gilia pagarba Jam lenkiuosi.“ Šrimad Bhagavatam 8.3.20