„Net šunėdų šeimoje gimęs žmogus išsyk pelno teisę atlikti vediškuosius aukojimus, jei nors kartą ištaria šventąjį Aukščiausiojo Dievo Asmens vardą arba jei Jį šlovina, klausosi pasakojimų apie Jo pramogas, nusilenkia Jam arba tiesiog Jį atmena. Dar didesnę dvasinę pažangą padaro tie, kurie regi Aukščiausiąjį Asmenį savo akimis“ Šrimad Bhagavatam 3.33.6