„Klausytis ir atkartoti Viešpaties Višnu, Aukščiausiojo Dievo Asmens, šlovę“. Smaranam pada sevanam. Devynios skirtingos atsidavimo tarnystės rūšys. Taigi šravanam, klausytis. Jei tiesiog klausaisi, tai taip pat yra atsidavimo tarnystė. Kaip ir jūs visi ateinate, jei tiesiog girdite Šrimad-Bhagavatam, Bhagavad-gita, kur aprašoma Viešpaties šlovė, tai taip pat yra atsidavimo tarnystė. Norint skaityti knygas ar Vedų literatūrą, nereikia jokio išsilavinimo. Tiesiog, klausantis, šravanam. Visai kaip Maharaja Parikšitas. Parikšitas Maharaja, savo gyvenimo pabaigoje jis tiesiog septynias dienas klausėsi iš Šukadeva Gosvamio Šrimad-Bhagavatam ir išsilaisvino. Tai yra šravanam.“
Šrimad Bhagavatam paskaita 7.5.22-30 1971 Londonas