„Papraščiausiai klausantis šio Vedų kūrinio, nubunda noras su meile ir atsidavimu tarnauti Viešpačiui Krišnai, Aukščiausiajam Dievo Asmeniui, gesinančiam sielvarto, iliuzijos ir baimės liepsnas“ Šrimad Bhagavatam 1.7.7