„Bendraudami su žmonėmis, kuriems Aukščiausiasis Dievo Asmuo Mukunda yra visų mieliausias, išgirsime pasakojimus apie nepaprastus Jo žygius ir imsime suvokti jų prasmę. Mukundos žygiuose glūdi tokia neregėta galia, kad vien klausantis apie juos bendraujama betarpiškai su Viešpačiu. Jei žmogus nuolat ir su užsidegimu klausosi pasakojimų apie nepaprastą galią turinčius Viešpaties žygius, Absoliuti Tiesa, Dievo Asmuo, įsikūnijęs garsu, pasieks jo širdį ir nuplaus visą suteptį. Gangos vanduo švarina kūną ir gydo užkrečiamąsias ligas, tačiau norint apvalyti širdį maudynėmis Gangoje ir lankant šventąsias vietas prireiks nemažai laiko. Tad koks sveikos nuovokos žmogus išsižadės bendravimo su bhaktais ir tuo pačiu galimybės greitai pasiekti gyvenimo tikslą?“ Šrimad Bhagavatam 5.18.11