„Be atodairos atmesdama bet kokią religinę veiklą, atliekamą iš materialių paskatų, „Bhagavata Purana“ skelbia aukščiausiąją tiesą, tesuvokiamą visiškai skaisčios širdies bhaktams. Aukščiausioji tiesa – tai tikrovė, kuri visų mūsų labui yra skirtinga nuo iliuzijos. Ši tiesa – iš šaknų pakerta trejopas kančias, Dievą pažinti pakanka puikiosios „Bhagavatam“, kurią sudėjo (dvasinę brandą pasiekęs) didysis išminčius Vyasadeva. Ar būtini kiti šventraščiai? Tereikia žmogui įdėmiai ir nuolankiai klausytis, ką skelbia „Bhagavatam“, ir tokiu būdu gautos žinios išsyk įtvirtina Aukščiausiąjį Viešpatį jo širdyje.“ Šrimad Bhagavatam 1.1.2