Harė Krišna!

Skelbiame savaitės programą!

„Žmogų, degantį neišsenkančiose kančių liepsnose ir trokštantį perplaukti neįveikiamą materialios egzistencijos vandenyną, išgelbėti gali vienintelis laivas – polinkis su atsidavimu ir transcendentiniu skoniu klausytis pasakojimų apie Aukščiausiojo Dievo Asmens žaidimus.“ Šrimad Bhagavatam 12.4.40