Harė Krišna! Skelbiame savaitės programą!

„Viešpaties darbus, kurie neatsiejamai susiję su Jo įvairių energijų veikimu, reikia skelbti, vertinti ir apie juos klausytis vadovaujantis Aukščiausiojo Viešpaties nurodymais. Ir kas tai daro nuolat, kas ištikimas Viešpačiui ir Jį šventai gerbia, tas būtinai ištrūks iš Viešpaties iliuzinės energijos nelaisvės.“ – „Šrimad Bhagavatam“ 2.7.53