Skelbiame savaitės programą!

„Kali amžiuje išmintingi žmonės užsiima kongregacinio giedojimo praktika ir garbina Dievo Asmens įsikūnijimą, kurio lūpose nuolat skamba Krišnos vardas. Nors šis įsikūnijimas ne juosvo gymio, Jis yra Pats Krišna. Jį visada lydi būrys vienminčių, tarnų, artimiausių bendražygių ir ginklų.“ Šrimad Bhagavatam 11.5.32