Harė Krišna! Skelbiame savaitės programą!

„Šri Sūta Gosvamis tarė: Taip šis kvapnus nektaras liejosi iš Šukadevos Gosvamio, Vyasadevos sūnaus, lotoso lūpų. Toks nuostabus Auščiausiojo Asmens šlovinimas visiškai sunaikina materialios egzistencijos baimę. Pasaulietinės būties klystkelių išvargintas keliauninkas, nuolat ausimis geriantis šį nektarą, užmirš savo nuovargį.“ Šrimad Bhagavatam 10.89.20