Skelbiame savaitės programą!

„Kas, neatsisakydamas savo padėties visuomenėje, atmeta abstraktaus teorinio pažinimo kelią ir kūnu, žodžiu bei mintimi reiškia pagarbą pasakojimams apie Tavo Asmenį ir Tavo žygius, skiria visą savo gyvenimą šiems pasakojimams, išgirstiems iš Tavo Paties ar Tavo tyros širdies bhaktų lūpų, be vargo užkariauja Tave, nors niekas visuose pasauliuose negali Tavęs įveikti.“ Šrimad Bhagavatam 10.14.3 „Brahmos maldos Viešpačiui Krišnai“