Skelbiame savaitės programą!

„Jei žmogus įdėmiai klauso apie Viešpaties Čaitanjos Mahaprabhu, Šri Nitjanandos, Šri Advaitos Prabhu ir jų atsidavusių dvasinę veiklą, vardus ir šlovę kartu su jų transcendentinių meilės mainų santykiais, toks žmogus supras Absoliučios Tiesos esmę……“ ČČ.Adi 1.108-109