PANČA TATTVA MAHA MANTRA

panca tatva mahamantraPanča – penki, tattva – tiesos. Panča tattva – Absoliuti tiesa penkiais aspektais.

Šri Panča tattva pranama

païca-tattvätmakaà kåñëaà

bhakta-rüpa-svarüpakam

bhaktävatäraà bhaktäkhyaà

namämi bhakta-çaktikam

„Aš siūlau savo pagarbius nusilenkimus Aukščiausiam Viešpačiui Krišnai, kuris nesiskiria nuo savo savybių kaip atsidavęs, atsidavusio ekspansija, atsidavimo manifestacija, tyras atsidavęs ir atsidavimo energija.“

Panča tattvos padėtis Čaitanjos žaidimuose Krišnos žaidimuose
Atsidavęs (bhakta-rüpa) Šri Čaitanja Mahaprabhu Krišna
Atsidavusio ekspansija (svarüpaka) Nitjananda Prabhu Balarama
Atsidavimo manifestacija (bhaktävatära) Advaita Ačarja Maha Višnu
Tyras atsidavęs (bhaktäkhya) Šrivasa Thakura Narada Muni
Atsidavimo energija (bhakta-çaktika) Gadadhara Pandita Šrimati Radharani

Viešpats Šri Krišna Čaitanja

Viešpats yra vienas pats, tačiau tam, kad galėtų pasimėgauti pats savimi, jis išskleidžia save į daugybę ekspansijų. Lygiai taip pat kaip Radha ir Krišna yra viena būtybė, bet jie pasidalina visiems laikams į dvi, kad galėtų mėgautis aukščiausia rasa – santuokinės meilės skoniu. Lygiai taip pat Viešpats Krišna nužengė į šį pasaulį kaip Šri Čaitanja Mahaprabhu savo panča tattvos aspekte. Kartu su juo nužengė jo atsidavusieji. Viešpaties atėjimui būna dviejų rūšių priežastys: išorinės ir vidinės.

Išorinės:

  • Įvedė juga dharmą – viešą Šventų Vardų kartojimą – sankirtaną, kad parodytų žmonėms, kaip padaryti savo gyvenimą tobulą, ar jis būtų dorybingas ar nedoras. Šiuo atžvilgiu visi panca tattvos nariai prisidėjo prie Viešpaties Čaitanjos sankirtana lilos ir padarė ją gražesne.
  • Savo pavyzdžiu moko būti atsidavusiu. Jis slėpė savo tikrąją prigimtį, ir kai kas nors sakydavo, kad Jis yra pats Krišna, Čaitanja Mahaprabhu užsikišdavo ausis. Jis atėjo kaip atsidavęs, kad pamokytų kitus, kaip reikia pasiekti meilę Dievui.
  • Naikina ateistų ir majavadžių demonišką mentalitetą. Ankstesnės avatarossunaikindavo demonus fiziškai tam, kad palengvintų Žemės naštą. Šįkart Viešpats nenaikino demonų fiziškai, bet pavertė juos atsidavusiais.
  • Atsiliepė į galingą ir nuoširdų savo atsidavusiojo Advaitos Ačaryos šauksmą.

Vidinės priežastys:

Viešpats Krišna norėjo patirti Radharani nuotaiką, kai ši su meile tarnauja Jam. Todėl Čaitanja pasirodė kaip Radha ir Krišna viename asmenyje.

Todėl juosvą Krišnos spalvą pridengė auksinė Radharani spalva. Todėl Čaitanja vadinamas Gaura Hari – Auksinis Viešpats, Gauranga – turintis auksines kūno dalis, Gaurasundara – auksinio grožio, Gauračandra – auksinis mėnulis.

Jis yra Sači devi sūnus, todėl jo vardas Sačinandana. Mahaprabhu reiškia didysis šeimininkas.

Kadangi jis norėjo patirti Radharani jausmus, jis įgavo atsidavusio pavidalą – bhakta rūpa.

Nitjananda Prabhu

Tai pats Viešpats Balarama – pirmoji Krišnos ekspansija ir Krišnos brolis pasirodantis, kaip atsidavusiojo ekspansija. Viešpats Balarama, būdamas pirmąja Krišnos ekspansija, yra pirminis jo tarnas – bhakta svarūpa.

„Čaitanja Čaritamritoje“ rašoma, kad Viešpats Balarama niekuomet negalėjo jaustis pilnai patenkintas savo tarnyste, kadangi jis priedo buvo dar ir Aukščiausias Dievo Asmuo. Ir tik, kai Čaitanja Mahaprabhu nužengė kaip atsidavęs, Viešpats Balarama lengviau atsiduso: dabar jis galės užmiršti, kad yra Pats Dievas, ir galės visiškai pasijusti tarnu – bhakta. Tai reiškia bhakta svarūpa – arba pirminis atsidavusiojo pavidalas.

Nitjananda Prabhu duoda mums jėgą (bala) atlikti atsidavimo tarnystę. Be jo malonės neįmanoma padaryti pažangą dvasiniame kelyje. Todėl mes visuomet kartojame Nitai Gaura – kreipdamiesi į transcendentinius brolius. Nitjananda taip pat yra pirminis dvasinis mokytojas. Mūsų dabartiniai dvasiniai mokytojai, kaip Viešpaties atstovai, atstovauja Viešpatį Nitjanandą – tą kuris amžinai pilnas palaimos.

Advaita Ačarja

Atsidavusiojo inkarnacija. “Advaita” reiškia nedualus. Jis nesiskiria nuo Viešpaties, kadangi yra pats Maha Višnu. Jis yra Ačarja, kadangi moko savo pavyzdžiu. Būdamas Nitjanandos ekspansija, jis visuomet jaučiasi esąs Čaitanjos tarnu. Jis pastoviai dainuoja šokdamas: Aš Viešpaties Čaitanjos tarnas, aš Viešpaties Čaitanjos tarnas, aš Viešpaties Čaitanjos tarnas, aš Jo tarnų tarnas.”

Gadadhara Pandita

Atsidavusiojo energija arba atsidavimo energija – bhakta šakti. Jis yra Šrimati Radharani pasireiškimas. Jis Šri Čaitanjos Mahaprabhu tarnas ir draugas nuo senų laikų.

Šrivasa Thakura

Šuddha bhakta – tyras atsidavęs, Narada Munio inkarnacija. Jo namai buvo Gaudijos Vaišnavų štabas, kuriame kasdien rinkdavosi vaišnavai ir darydavo ten kirtanus.

Panča tattva maha mantroje adi reiškia kitus didžius Viešpaties Čaitanyos atsidavusius, o bhakta vrnda nurodo į čia susirinkusius atsidavusius.

Iš visos panca tattvos:

Viešpats Čaitanya — Višnu Tattva

Viešpats Nityananda  — Višnu Tattva

Šrila Advaita Ačarya — Višnu Tattva

Gadadhar Pandit – Šakti Tattva

Šrivas Thakur – Jiva Tattva

Paveikslėlyje:  Viešpats   Čaitanya   Mahaprabhu  stovi  centre,  Viešpats Nityananda  į  kairę  nuo  jo, Šrila  Advaita Ačarya stovi  į  kairę nuo Viešpaties  Nityanandos,  Gadadhara  Panndita stovi į dešinę nuo Viešpaties Čaitanyos, o Šrivasa Thakura stovi į dešinę nuo Gadadharos Pandito.

Kodėl reikia kartoti panča tattva maha mantrą?

Jei žmogus vėl ir vėl kartoja Harė Krišna Maha mantrą, ir jo akyse nepasirodo ašaros, reiškia jis dar nepasiekė tyros meilės Dievui lygio, reiškia jis kartoja su įžeidimais. Tačiau jei žmogus netgi be didelio tikėjimo kartoja Čaitanjos ir Nitjanandos vardus, jis labai greitai atsikrato savo įžeidimų ir, kartodamas Harė Krišna maha-mantrą, gali pajusti ekstazę.

Kartodamas Harė Krišna mantros žodžius, žmogus gali įžeisti Šventą vardą, ir todėl nepasieks trokštamo rezultato. Jei žmogus daro nuodėmes ir kartoja Harė Krišna mantrą, jis taip ir nepasieks meilės tarnystės pakopos. Tačiau kartojant Čaitanjos ir Nitjanandos vardą, įžeidimai neegzistuoja, todėl žmogus gali greitai tobulėti ir atsikratyti įžeidimų pasekmių. Todėl netgi dvasiniame gyvenime pirma reikia kreiptis į Guru-Gaurangą – tai yra Čaitanja ir Nitjanandą ir tik po to garbinti Radhą ir Krišną. Todėl prieš kartodami Harė Krišna maha mantrą mes kartojame Panča tattva maha mantrą:

(jaya) šri-krišna-čaitanya prabhu nityananda šri- advaita gadadhara šrivasadi-gaura-bhakta-vrinda

Ši mantra laikoma netgi galingesne nei Harė Krišna maha-mantra, kadangi ji nepriima įžeidimų, tačiau pats Čaitanja Mahaprabhu norėjo, kad mes kartotume Harė Krišna maha-mantrą, todėl mes taip ir darome.

KLAUSIMAI:

  1. Kodėl reikia kartoti Panča tattva maha mantrą?
  1. Papasakokite apie kiekvieną iš Panča Tattvos asmenybių. Nurodykite, kas stovi kurioje vietoje.
  2. Nurodykite kokius aspektus atitinka kiekviena iš Panča tattvos asmenybių.

Visos Bhakti program pamokos: https://www.harekrisna.lt/bhakti-program/