1896 m. rugsėjo 1 d. Kalkutoje gimė Abhai Čaran De. Jo tėvas Gour Mohan De, o motina Rajani. Jo tėvai priklausė aristokratiškai prekijų klasei suvarna-vanik

1922 m. pirmą kartą sutiko Bhaktisiddhanta Sarasvati

1933 m. metais gavo iniciaciją

1944 m. Indijoje pradeda leisti “Back to Godhead” žurnalą ir pats jį platina.

1952 įkurta “Atsidavusių lyga”, kuri greitai subyrėjo.

1959 m Šrila Prabhupada priima sanyasą iš savo Dievo brolio Bhakti Prajnana Kešava Svamio.

Verčia Šrimad Bhagavatam. Indijoje pavyko išleisti tris tomus (I giesmė), kuriuos jis vežėsi į Ameriką. Pats platino šias knygas, o gautus pinigus naudojo leisti naujas knygas.

1965 rugpjūčio 13 d. Jaladutos laive į JAV

1965 rugsėjo 19 d. laivas pasiekė Niujorką.

Pradžioje gyveno išlaikomas jį priglaudusių žmonių, vėliau 1966 m. Niujorke turėjo pragyventi iš savo knygų.

Prabhupados knygos:

1968 m. Bhagavad Gita, kokia ji yra,

1968 m. Viešpaties Čaitanjos mokymas;

1970 m. Krišna, Aukščiausias Dievo Asmuo;

1970 m. Atsidavimo nektaras;

1973-1975 m. Čaitanja Čaritamrita 17 tomų;

1962-1977 m. Šrimad Bhagavatam – 30 tomų.

ISKCON’as:

1965 m. Šrila Prabhupada atvyko į Niujorką, turėdamas su savimi išverstą Šrimad Bhagavatam I giesmę. Iš pradžių jis apsistojo Bostone, tačiau pasitaikius galimybei, atvyko į Niujorką, kur gyveno savo draugo Dr.  Mišros yogos draugijos patalpose. Čia jis užregistravo Tarptautinę Krišnos Sąmonės Organizaciją 1966 m. liepos mėn. 12 d.. ir po kurio laiko draugų pagalba surado patalpas 26 Second aveniu. Čia jis pradėjo rengti reguliarias paskaitas ir kirtanus.

1967 m sausio mėn. jis atvyko į San Franciską ir įkūrė antrą šventyklą JAV.

1967 m. liepos 9 d. pirmoji Ratha Yatra San Franciske.

1967 m. buvo įkurta pirmoji ferma Vakarų Virginijoje New Vrindavana.  1968 m. 3 atsidavusių poros išvyko į Angliją ir įkūrė pirmą Harė Krišna centrą anapus Amerikos. Jie susipažįsta su grupės “The Beatles” nariais. Džordžas Harisonas palaiko atsidavusius ir dovanoja jiems savo dvarą Bhaktivadanta Manor.  1969 m. įrašyta plokštelė kartu su George Harrisonu “Radha Krishna Temple”.

Per tris metus Šrila Prabhupada įkūrė virš 20 centrų Amerikoje ir Europoje.

1970 m. liepos 28 d. Šrila Prabhupada įkūrė Valdančiąją ISKCON’o tarybą – GBC (Governing Body Comission) pagal Indijos geležinkelio kompanijos administracijos pavadinimą. Iš tiesų tai buvo dar Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakuros idėja, sukurti tokią tarybą Gaudija Mathose. Prabhupados įkurta GBC turėjo 12 narių.

Po kelių dienų jis paskyrė žmones, atsakingus už BBT – Bhaktivedanta Book Trust – ISKCON leidyklą.

1970 m. Prabhupada sugrįžta į Indiją kartu su savo mokiniais. Jie daro kirtanus ir rodo indams, kad vakariečiai taip pat gali praktikuoti Krišnos Sąmonę.

1971 m. Prabhupada apsilanko Australijoje ir įkuria centrą Sidnėjuje.  1971 m. birželio mėn. Prabhupada perkerta geležinę uždangą ir atvyksta į Maskvą susitikti su prof. Kotovskiu. Vizitas būtų nepavykęs, jei Šyamasundarai nebūtų pavykę atvesti pas Prabhupadą vieno studento vardu Anatolijus, kuris tapo pirmuoju Prabhupados mokiniu Rusijoje. Jo dvasinis vardas buvo Ananta Šanti d.

1971 m. prasidėjo knygų platinimas. Bhaktai benzino kolonėlėje atsiskaitė už benziną “Krišnos” knygomis.

1971 m. rugsėjis – Prabhupada Afrikoje, Nairobyje.

1972 m. Gaura Purnima – Padėtas pirmasis Majapuro šventyklos akmuo.

1974 m. Prabhupada įkūrė FFL – Food For Life programą.

1975 m. balandžio 20 d. Atidaryta Krišna Balaram šventykla Vrindavanoje.

1977 m. gegužės mėn. Prabhupada, jausdamas, kad greitai paliks pasaulį davė savo nurodymus apie tai, kaip ISKCON’e bus atliekamos iniciacijos po jo mirties. Jis įgaliojo 11 savo mokinių būti ritvikais – inicijuojančiais jo vardu iki jo mirties, ir kurie po jo mirties, inicijuos mokinius savo vardu.

1977 m. lapkričio 14 d. Šrila Prabhupada paliko šį pasaulį.

Per dvylikos metų laikotarpį jis suspėjo bent 14 kartų apvažiuoti pasaulį.  Įrašyta tūkstančiai jo paskaitų, pokalbių, išliko tūkstančiai jo laiškų pasekėjams. Visa tai yra įkvėpimo bei pamokymų šaltinis visoms ISKCON kartoms