Nitjananda Trajodašis
Vasario 14 dieną
15:00-17:00 Harinama
17:00-18:00 Abhišeka ir kirtanas
18:00-19:30 Paskaita (JM Druvananda pr.)
19:30-20:30 Bhadžanai ir kirtanas
20:30-21:00 Gaura Aratis ir maldos Nrisimhai
21:00 Prasadas
Per Nitjananda Trajodašį vasario 14 dieną Dievybes maudys tik pudžariai.