NETEKTYS…

Šių metų vasario 24-ąją dieną, trečiadienį, Viešpaties Varahos atėjimo ir Bhaimi ekadaši dieną, Brahma muhurtos laiku (4.26) matadži Lakšmi Priya (84, Ryga) paliko kūną. Tai nutiko šventoje dhamoje, Mayapure, kur matadži gyveno paskutiniuosius keletą metų.

Matadži buvo įsimintina ir reikšminga Lietuvos vaišnavų bendruomenei. Būdama prie Krišnos sąmonės judėjimo buvusioje Sovietų Sąjungoje ištakų, ji rūpinosi ir globojo Lietuvos atsidavusius, palaikydama juos ir įkvėpdama savo pavyzdžiu. Sovietmečiu matadži patyrė KGB persekiojimą – kartu su kitais atsidavusiais buvo sulaikyta per Harikeša Svamio vizitą Rygoje, taip pat per programą Kaune, patyrė KGB tardymus ir spaudimą, tačiau niekada nepabūgo ir nesusvyravo savo dvasiniame kelyje.

Po Harikeša Svamio pasitraukimo iš ISKCON priėmė JŠ Bhakti Vikaša Svamio prieglobstį. Jo rūpesčiu iškeliavo į Mayapurą ir gavo vietą pagyvenusių matadžių prieglaudoje ISKCON teritorijoje. Ten ji turėjo geras gyvenimo sąlygas, priežiūrą, maitinimą bei slaugą, kai paskutiniu metu jau sunkiai bevaikščiojo ir naudojosi invalido vežimėliu.

Paskutiniuosius gyvenimo metus ji praleido šventoje dhamoje, pasišventusi šventam vardui, pagal galimybes nuolat gaudama Dievybių daršaną.

Dvi dienos iki išėjimo ją aplankė ir ilgai su ja bendravo JŠ Bhakti Vijnana Gosvami Maharadžas.

Matadži Lakšmi Priya nugyveno kuklaus, giliai tikinčio ir nuoširdaus vaišnavo gyvenimą. Viešpats Krišna buvo jai labai maloningas: ji paliko kūną šventoje dhamoje, labai palankiu metu, skambant kirtanui, prieš tai gavusi Dievybių ir šventų asmenybių daršaną.

Pasimelskime, kad šio puikaus vaišnavo kelionė būtų sėkminga.

Pridedame vaizdo klipą su keletas jos atsiminimų apie Lietuvos vaišnavus.