Brangūs atsidavę! Visi, kurie už taiką, visi, norintys, kad baigtųsi karas, žudynės, nužmogėjimas, visi, kurie neabejingi kitų gyvų būtybių skausmui ir kančiai, kuriems rūpi Ukrainos atsidavusių likimas, rinkimės bendrai maldai tarpatautiniame maldos kambaryje. Malda vyksta kasdien 8.30 ryte. Nuorodos prisijungimui pridedamos. Geriausia bandyti per Telegram kanalą. Harė Krišna!