Krišna augo Vrindavano piemenų (vaišjų) bendruomenėje, kaip piemenų karaliaus Nandos ir jo žmonos Jašodos sūnus. Piemenų užsiėmimas buvo globoti karves ir auginti javus. Pienas, jogurtas, lydytas sviestas bei daugybė kitų pieno produktų buvo jų turtas, ir parduodami tai, ką duoda žemė, jie įsigydavo pakankamai brangenybių, papuošalų bei brangių rūbų.

Pasak Bhagavata Puranos, labiausiai Krišna yra mylimas Vrindavane, Vrindavano gyventojai turi aukščiausio pobūdžio meilę Dievui – kuri yra natūrali, spontaniška, artima ir meili. Visi Vrindavanos gyventojai buvo sužavėti Krišnos, visados apie jį galvodavo ir rūpindavosi juo. Kad jų meilė dar labiau augtų, Krišnos žaidimų galia (jogamaja) surengdavo visokių įvykių, kurie išgąsdindavo gero Krišnai trokštančius piemenis, bet Krišna apreikšdavo savo kaip Dievo galybę, ir nugalėdavo visas sau ar piemenims gresiančias nelaimes.