Prašom ateikite ir paukokite  Viešpačiui Šri Damodarui lempą Kartikos mėnesį ir gaukite neribotą palaiminimą bei didžiausią atsidavimą
Kiekvieną dieną šventykloje 7.20 ir 19.20 val
Savanorių pr. 37, 44255 Kaunas

Kartikos (Damodaros) mėnesį visi turėtų laikytis šios praktikos:

1. Kasdien pasiūlykite Krišnai ghi liepsnelę ir giedokite „Damodaraštaką“, medituodami į giesmės prasmę.

2. Visada turėtume prisiminti Aukščiausiąjį Viešpatį Hari. Bhaktai turėtų stengtis giedoti daugiau Švento Vardo. Kartokite papildomus ratus ir giedokite kuo daugiau kirtano.

3. Jei įmanoma, kasdien klausykitės „Šrimad Bhagavatam“ kartu su išaukštintais vaišnavais. Visų kitų pareigų reikėtų atsisakyti ir šį mėnesį klausytis šventraščių iš sadhu. Geriausia skaityti ir deklamuoti „Gadžendra Mokša Lila-stavą“ iš 8-osios „Šrimad Bhagavatam“ giesmės, kuri moko visiško atsidavimo/ priklausomybės nuo Aukščiausiojo Viešpaties.

4. Valgykite tik prasadą.

5. Kasdien deklamuokite Šriman Čaitanjos Mahaprabhu „Šikšaštaką” ir apmąstykite jos prasmę. Perskaitykite Bhaktivinodos Thakuro komentarą apie „Šikšaštaką”.

6. Kasdien skaitykite Šrilos Rūpos Gosvamio „Upadešamritą”.

7. Kasdien aukokite liepsnelę Tulasi devi ir melskite amžino gyvenimo Vrindavanoje ir amžinos tarnystės Radhos ir Krišnos lotoso pėdoms. Atlikite 4 Tulasi parikramas (apeikite aplinkui).

8. Siūlykite gražius dalykus Krišnai. Bhaktai turėtų surengti Anakutos, Giriradžo Govardhana Pudžos, festivalį.

9. Daugiau bendraukite su bhaktais.

„Jei kas nors šį mėnesį bent šiek tiek pagarbina Viešpatį Šri Hari, Jis pasiūlo tam bhaktui Savo Paties buveinę.“

„Jei kas nors bent trumpam (Kartikos mėnesį) uždega ugnelę Viešpaties Šri Hari šventykloje, visos jo nuodėmės, kurias jis įsigijo per milijonus kalpų (viena kalpa lygi 1000 jugų), bus sunaikintos.“

„Žmogus, kuris visą Kartikos mėnesį valgo tik kartą per dieną, tampa labai garsus, galingas ir herojiškas.“

„Žmogus, kuris Kartikos mėnesį mielai skaito „Bhagavad Gitą“, negrįžta į gimimo ir mirties pasaulį.“

„Iš visų dovanų Kartikos mėnesį geriausia dovanoti ghi liepsnelę. Jokia dovana neprilygsta šiai.“

„Dorybingas rezultatas, gautas maudantis visose šventose vietose ir dalinant labdarą, neprilygsta net vienai dešimt-milijoninei daliai rezultato, gauto laikantis Kartikos įžadų.“