Harė Krišna!
Kviečiame visus prisijungti rytoj šeštadienį, prie Jos Malonės Višnu Prija matadži paskaitos lietuvos jatrai!
Paskaita prasidės 15:15 val.
prisiijungti šiuo adresu: