Dievybės yra pats Krišna. Krišna yra asmenybė. Tokia yra visų Vedų išvada.  Todėl Krišna turi pavidalą. Šis pavidalas yra nirguna – nematerialus, tačiau tai nereiškia, kad jis yra beformis. Mes negalime suvokti Krišnos pavidalo dėl savo materializmo, todėl esame linkę galvoti, kad Dievas yra beformis. Tačiau tai nėra Krišnos trūkumas, tai yra mūsų trūkumas, kad mes galvojame apie Dievą tokiu būdu. Krišna, kaip asmenybė yra neribotas. Jis turi begales pavidalų, kurie pasireiškia kaip jo avataros,  tačiau visos jos yra dvasinės. Realizuotos asmenybės mato šiuos pavidalus ir garbina juos. Tačiau neofitams ir materialistams tie pavidalai yra neprieinami.

Bhaktivinoda Thakura knygoje “Džaiva Dharma” pateikia tokį pokalbį:

“Devidasa: Viešpaties Dievybės pavidalas yra statula, padaryta žmonių. Kaipgi tokios pavidalas gali būti amžinas?

Lahiri Mahašaya: Dievybės pavidalas, kurį garbina Vaišnavai nėra toks. Pirmiausia: Aukščiausias Dievo Asmuo nėra beformis tarsi impersonalus Brahmanas. Dievo Asmens pavidalas yra visagalis, amžinas ir pripildytas žinojimo bei palaimos. Toks yra Viešpaties pavidalas, kurį reikia garbinti. Pradžioje Viešpaties pavidalas apsireiškia individualioje dvasinėje sieloje. Tokiu būdu Viešpaties pavidalas pasirodo gyvosios būtybės širdyje. Kai bhakti yoga (atsidavimo tarnystė) pasireiškia širdyje, tada ten taip pat pasirodo ir Viešpaties pavidalas. Kai atsidavęs regi savo širdyje dvasinį Aukščiausio Dievo Asmens pavidalą, jis žino, kad tai yra tas pats pavidalas, kuris išoriškai apsireiškė kaip Dievybė. Impersonalistai negarbina Aukščiausio Viešpaties pavidalo tokiu būdu. Jie galvoja, kad Dievybė yra statula padaryta iš materialių elementų, statula, kurią garbinant įsivaizduojama, jog ji yra tas pats, kas impersonalus Aukščiausias. Tačiau tiesa yra tokia, kad Viešpaties Dievybės pavidalas visiškai nėra statula, padaryta iš materialių elementų. Tokiu būdu impersonalistų ir atsidavusiųjų supratimas apie Viešpaties Dievybės pavidalo garbinimą labai skiriasi. Bona fide dvasinio mokytojo malone žmogus gali gauti Vaišnava iniciaciją. Tada jis gali tiesiogiai regėti, jog Viešpats nėra statula, padaryta iš materialių elementų.”

Arča vigraha

Arča vigraha (Viešpaties Dievybių pavidalas, skirtas garbinimui) yra kita Aukščiausio Viešpaties ekspansijos forma, tačiau tik kvailiai galvoja, kad ši forma materiali.  Arča Vigraha nužengia ačarjų bei šventų mokytojų kvietimu ir ji veikia lygiai taip pat kaip pats Krišna, dėka Krišnos visagalių energijų. Kvaili žmonės galvoja, kad Viešpaties bhakta garbina materialią formą. Jie nežino, ką apie tai sako Šruti ir Smriti literatūra. Todėl tokie žmonės nesuvokia, kad savo galios dėka Viešpats lengvai gali paversti dvasią materija, o materiją – dvasia. Viešpats pilnai pasireiškia Dievybėje, tačiau kaništha adhikaris arba pradedantis atsidavęs, neturėdamas dvasinio regėjimo nemato Viešpaties tame pavidale. Viešpats atsiskleidžia tiek, kiek bhaktas jam atsiduoda.