Harė Krišna! Kaip žinia, artėja labai svarbus mėnuo vaišnavų kalendoriuje, – Damodaros mėnuo. Norime visus pakviesti sudalyvauti šio ypatingo mėnesio atidarymo šventėje ir taip pat kasdien apsilankyti šventykloje ir paaukoti Dievybėms ugnelę ir pagiedoti šventus vardus. Sakoma, šio mėnesio metu padaryta dvasinė pažanga padidėja tūkstanteriopai!