PRANEŠIMAS DĖL BENDRUOMENĖS SUSIRINKIMO

Harė Krišna! Brangūs Sri Sri Nitai Gaura Candros šventyklos bendruomenės nariai ir visi atsidavę, siejantys save su šia šventykla bei jos bendruomene! Kviečiame jus visus dalyvauti Sri Sri Nitai Gaura Candros šventyklos bendruomenės susirinkime, kuris įvyks 2021.12.03 dieną 11.00 val. šventyklos patalpose.

Darbotvarkėje:

  1. Kirtanas
  2. Šventyklos veiklos metinė ataskaita
  3. Ateinančių metų uždaviniai
  4. Bendruomenės narių apdovanojimai
  5. Klausimai-atsakymai
  6. Bendruomeniniai pietūs

Laukiame jūsų visų!

Šventyklos administracija

Ryšium su tuo, kad Kauno Nitai Gaura Candra šventyklos prezidentas atsistatydino iš užimamų pareigų, šventyklos Taryba dėkoja prezidentui – Kedaranathai Prana prabhu už jo tarnystę ir darbą atsidavusių ir šventyklos labui. Vadovavimas šventyklai einamuoju metu bus vykdomas per šventyklos Tarybą. Šventyklos Tarybos narių sąrašas:

Ram Gopal prabhu

Jagadišvara prabhu

Vraja Kišor prabhu

Dina Doyal prabhu

Mt. Šilavati

Mt Ananda Gaurangi

Mt Ašoka Manjari

Devanatha prabhu

Ekaništha Bharata prabhu

Ajata Šatra prabhu

Bhavananda prabhu

Dhruvananda prabhu