About Vraja Kishor das

This author has not yet filled in any details.
So far Vraja Kishor das has created 110 blog entries.

Maha mantra

HARĖ KRIŠNA MAHA MANTRA IR PANČA TATTVA MAHA MANTRA Nuorodos ČČ Adi 1 skyrius. Mantra Žodžio mantra reikšmė aprašoma “Śabda-Kalpa-Druma” žodyne: "manana trayate yasmat tasman mantra prakirtitah." "Kadangi tai išvaduoja meditacijos pagalba, todėl tai

Maha mantra2021-06-30T15:17:09+03:00

Svaigalai ir azartiniai žaidimai

ATSISAKYMAS NUO SVAIGALŲ IR AZARTINIŲ ŽAIDIMŲ. Gyvenimas – tai azartas Žodis azartas kilęs nuo prancūziško hasard, arba arabiško az zahr - kauliukas arba žaidimas kauliukais. Žodynas žodį azartas apibrėžia kaip pernelyg didelį įsitraukimą į

Svaigalai ir azartiniai žaidimai2021-06-26T20:45:42+03:00

Lytiniai santykiai

SUSILAIKYMAS NUO NELEISTINŲ LYTINIŲ SANTYKIŲ Krišnos sąmonėje lytinis gyvenimas yra leidžiamas tik šeimoje ir tik vaikų pradėjimui. “Manu samhitoje” bei kituose Vedų raštuose leistini lytiniai santykiai vaikams pradėti yra paaiškinami tokiu būdu: lytiniai santykiai

Lytiniai santykiai2021-06-26T20:42:08+03:00

Mėsos valgymas

NEVARTOTI MĖSOS, ŽUVIES KIAUŠINIŲ ETC. Šrimad Bhagavatam 1.17.38 sako, kad Maharaja Parikšitas leido gyventi Kali asmenybei tose vietose, kur žaidžiami azartiniai žaidimai, svaiginamasi, vyksta prostitucija ir žudomi gyvuliai. Keturi nuodėmingo gyvenimo ramsčiai: dyutam panam

Mėsos valgymas2021-06-30T15:18:02+03:00

Švara ir tvarkingumas

ŠVARA IR TVARKINGUMAS Vidinės švaros principai Vienas iš 64 atsidavimo tarnybos aspektų yra savo kasdieninės veiklos aukojimas Krišnai. Kai tik žmogus pradeda užsiimti atsidavimo tarnyste, pats Krišna pasirodo jo širdies lotose. Tokiu būdu atsidavęs

Švara ir tvarkingumas2021-06-26T20:35:50+03:00

Pagrindinė taisyklė

PAGRINDINĖ KRIŠNOS SĄMONĖS TAISYKLĖ Sadhana bhakti Kiekvienas bent truputį protingesnis žmogus pasirenka savo gyvenimo tikslą (purušartha). Vedos išskiria 4 materialius tikslus: kama (juslinis pasitenkinimas), artha (materialus progresas), dharma (religingumas) ir mokša (išsivadavimas). Visi šie

Pagrindinė taisyklė2021-06-30T15:19:37+03:00

Išsivadavimas

IŠSIVADAVIMAS Šaltiniai: Atsidavimo nektaras 4 sk. Visų pirma apie patį išsivadavimą. Tai yra pati svarbiausia Indijos filosofijos idėja. Todėl vakariečiai kartais sako, kad Indusai nesukūrė filosofijos, t.y. abstraktaus mąstymo. Tai, ką jie sukūrė vadinama

Išsivadavimas2021-06-30T15:19:19+03:00

Reinkarnacija

SĄLYGOTA SIELA - REINKARNACIJA Reinkarnacija išvertus iš lotynų kalbos reiškia pakartotinis sielos įsikūnijimas po mirties skirtinguose kūnuose. Vedų literatūroje naudojamas terminas samsara. Reinkarnacija ir Krišnos sąmonė Samsaros ar reinkarnacijos idėją pripažįsta visos Vedinės mokyklos

Reinkarnacija2021-06-30T15:20:09+03:00

Laisva valia ir karma

SĄLYGOTA SIELA - LAISVA VALIA, LEMTIS IR KARMOS DĖSNIS Nuorodos: Š.Bh. 6.1.42-52, ŠBh 3.31, Bg 5.15. Blogio problema Kitaip tariant, jei Dievas sukūrė viską, ar Dievas sukūrė taip pat ir blogį? Norint suprasti atsakymą

Laisva valia ir karma2021-06-30T15:22:18+03:00

Sąlygotos sielos

Salygotos sielos materialiame pasaulyje Visos sielos yra dvasinės prigimties. Visos sielos turi dvasinį pavidalą, kuris nesiskiria nuo Krišnos. Sielos yra apreiškiamos iš 3 skirtingų šaltinių ir veikia skirtinguose lygmenyse: Nesuskaičiuojamos sielos, kurias apreiškia Baladeva

Sąlygotos sielos2021-06-30T15:18:32+03:00
Go to Top