About Vraja Kishor das

This author has not yet filled in any details.
So far Vraja Kishor das has created 123 blog entries.

3 atsidavusiųjų lygiai

TRYS ATSIDAVUSIŲJŲ LYGIAI “Pamokymų nektaro” 5 posme Šrila Rūpa Gosvami teigia: kåñëeti yasya giri taà manasädriyeta dékñästi cet praëatibhiç ca bhajantam éçam çuçrüñayä bhajana-vijïam ananyam anya- nindädi-çünya-hådam épsita-saìga-labdhyä “Reikia mintyse gerbti bhaktą, kartojantį šventąjį [Skaityti plačiau...]

3 atsidavusiųjų lygiai2021-06-30T15:54:42+03:00

6 nepalankūs principai

ŠEŠI VEIKSNIAI SUNAIKINANTYS ATSIDAVIMO TARNYSTĘ “Pamokymų nektaro” 2 posmas sako: atyähäraù prayäsaç ca prajalpo niyamägrahaù jana-saìgaç ca laulyaà ca ñaòbhir bhaktir vinaçyati Atsidavimo tarnystei pragaištingi šeši dalykai: 1) valgyti ir kaupti daugiau negu būtina, [Skaityti plačiau...]

6 nepalankūs principai2021-06-30T15:47:46+03:00

6 palankūs principai

ŠEŠI PRINCIPAI, PALANKŪS ATSIDAVIMO TARNYSTEI Tikras ir netikras atsižadėjimas Šrila Rūpa Gosvamis Bhakti Rasamrita sindhu rašo apie tai, kas yra atsidavimo tarnystė. Visų pirma tai praktika, veikla. Kažkas gali sakyti, kad meditacija, proto sutelkimas [Skaityti plačiau...]

6 palankūs principai2021-06-30T16:18:52+03:00

Atsidavimo tarnystės pakopos

Atsidavimo tarnystės pakopos Bhakti 3 Bhakti pakopos sadhana bhakti – praktinė atsidavimo tarnystė, kuri savo ruožtu skiriama į vaidhi sadhana bhakti – taisyklėmis reguliuojama atsidavimo tarnystės praktika. Tokios praktikos pagrindinė charakteristika yra baimė ir [Skaityti plačiau...]

Atsidavimo tarnystės pakopos2021-06-30T15:40:15+03:00

9 bhakti procesai

DEVYNI ATSIDAVIMO TARNYSTĖS PROCESAI Atsiduok, po to veik Atsidavimo tarnystė reiškia, kad žmogus atiduoda Krišnai savo kūną, protą ir žodžius (kaya-mano-vakya). Todėl vaišnavai sanyasiai nešioja tridanda (lazdą su trimis išsišakojimais).  Paprastai dorybingi žmonės pirma [Skaityti plačiau...]

9 bhakti procesai2021-06-30T15:38:01+03:00

Šeši atsidavimo požymiai

ŠEŠI ATSIDAVIMO POŽYMIAI Kršnos sąmonės judėjimo nariai praktikuoja bhakti jogą – atsidavimo tarnystę Dievui – taip kaip to mokė Gudija Vaišnavų paramparos pradininkas – Šri Čaitanja Mahaprabhu. Kaip sako pats pavadinimas, bhakti joga – [Skaityti plačiau...]

Šeši atsidavimo požymiai2021-06-30T15:34:17+03:00

Etika ir dora

ETIKA IR DORA Apibrėžimai Žodis etika (lot. ethica < gr. ethos) reiškia paprotys, įprotis, būdas. Tai žmonių elgesio normų visuma arba mokslas tiriantis moralę. Moralė (pranc. morale < lot. moralis - dorovinis) reiškia dorovė, [Skaityti plačiau...]

Etika ir dora2021-06-30T15:31:53+03:00
Go to Top