About Vraja Kishor das

This author has not yet filled in any details.
So far Vraja Kishor das has created 122 blog entries.

Dživa Gosvami

Šrila Dživa Gosvamis. Pagal Gauòéya Vaiñëava Abhidhäna, Dživa šiame pasaulyje buvo nuo 1433 iki 1518 Çaka eros metų (1511-1596). Kiti šaltiniai mini, kad Dživa gyveno nuo 1533 iki 1618. Šrila Rūpa, Sanatana ir Šri [Skaityti plačiau...]

Dživa Gosvami2021-06-30T16:39:03+03:00

Gaudija vaišnavų istorija

SANKIRTANOS JUDĖJIMAS NUO ČAITANJOS MAHAPRABHU IKI ŠRILOS PRABHUPADOS. Sankirtanos judėjimas prasidėjo, kai Šri Čaitannja Mahaprabhu sugrįžo iš Gayos, gavęs savo dvasinio mokytojo Išvara Purio iniciaciją. Grįžęs namo jis nežinojo nieko tik Šventą Vardą. Šrivasos [Skaityti plačiau...]

Gaudija vaišnavų istorija2021-06-30T16:30:55+03:00

Čaitanjos biografija

ŠRI ČAITANJOS MAHAPRABHU GYVENIMAS ir MISIJA VIEŠPATIES ČAITANJOS MISIJA kali-yuge yuga-dharma——nämera pracära tathi lägi’ péta-varëa caitanyävatära Religinė praktika šiame amžiuje yra skleisti švento vardo šlovę. Vien todėl Viešpats įgavęs geltoną spalvą nužengė kaip Viešpats [Skaityti plačiau...]

Čaitanjos biografija2021-06-30T16:27:36+03:00

26 Vaišnavo savybės

26 VAIŠNAVO SAVYBĖS Krišna apie vaišnavo savybes B.G. 12.13-20. Šri Krišna pakankamai aiškiai išvardija savybes, kurios yra brangios Jam: a)  Bhaktas, kuris niekam nepavydi ir yra tikras visų gyvų esybių draugas, kuris nemano, kad [Skaityti plačiau...]

26 Vaišnavo savybės2021-06-30T16:18:16+03:00

Vaišnavų įžeidimai

VAIŠNAVŲ ĮŽEIDIMAI Pamokymų nektaro 6 tekstas sako: dåñtaiù svabhäva-janitair vapusaç ca doñair na präkåtatvam iha bhakta-janasya paçyet gaìgämbhasäà na khalu budbuda-phena-paìkair brahma-dravatvam apagacchati néra-dharmaiù VERTIMAS Tyras bhaktas netapatina savęs su kūnu, nes jis pasiekė [Skaityti plačiau...]

Vaišnavų įžeidimai2021-06-30T16:15:38+03:00

Pagarba atsidavusiems

PAGARBA ATSIDAVUSIEMS Bhagavad-gītoje [3.21] Krišna sako: yad yad äcarati çreñöhas tat tad evetaro janaù sa yat pramäëaà kurute lokas tad anuvartate “Kaip pasielgia didis žmogus, taip elgiasi ir paprasti žmonės. Kokį pavyzdį jis parodo, [Skaityti plačiau...]

Pagarba atsidavusiems2021-06-30T16:12:29+03:00

6 draugystės formos

DRAUGYSTĖ TARP BHAKTŲ dadäti pratigåhëäti guhyam äkhyäti påcchati bhuìkte bhojayate caiva ñaò-vidhaà préti-lakñaëam VERTIMAS Dovanoti, priimti dovanas, atskleisti savo slapčiausias mintis, klausti apie slapčiausius dalykus, valgyti prasadą ir vaišinti prasāda — tai šeši požymiai, [Skaityti plačiau...]

6 draugystės formos2021-06-30T16:10:17+03:00

3 atsidavusiųjų lygiai

TRYS ATSIDAVUSIŲJŲ LYGIAI “Pamokymų nektaro” 5 posme Šrila Rūpa Gosvami teigia: kåñëeti yasya giri taà manasädriyeta dékñästi cet praëatibhiç ca bhajantam éçam çuçrüñayä bhajana-vijïam ananyam anya- nindädi-çünya-hådam épsita-saìga-labdhyä “Reikia mintyse gerbti bhaktą, kartojantį šventąjį [Skaityti plačiau...]

3 atsidavusiųjų lygiai2021-06-30T15:54:42+03:00
Go to Top