About Vraja Kishor das

This author has not yet filled in any details.
So far Vraja Kishor das has created 107 blog entries.

26 Vaišnavo savybės

26 VAIŠNAVO SAVYBĖS Krišna apie vaišnavo savybes B.G. 12.13-20. Šri Krišna pakankamai aiškiai išvardija savybes, kurios yra brangios Jam: a)  Bhaktas, kuris niekam nepavydi ir yra tikras visų gyvų esybių draugas, kuris nemano, kad

26 Vaišnavo savybės2021-06-30T16:18:16+03:00

Vaišnavų įžeidimai

VAIŠNAVŲ ĮŽEIDIMAI Pamokymų nektaro 6 tekstas sako: dåñtaiù svabhäva-janitair vapusaç ca doñair na präkåtatvam iha bhakta-janasya paçyet gaìgämbhasäà na khalu budbuda-phena-paìkair brahma-dravatvam apagacchati néra-dharmaiù VERTIMAS Tyras bhaktas netapatina savęs su kūnu, nes jis pasiekė

Vaišnavų įžeidimai2021-06-30T16:15:38+03:00

Pagarba atsidavusiems

PAGARBA ATSIDAVUSIEMS Bhagavad-gītoje [3.21] Krišna sako: yad yad äcarati çreñöhas tat tad evetaro janaù sa yat pramäëaà kurute lokas tad anuvartate “Kaip pasielgia didis žmogus, taip elgiasi ir paprasti žmonės. Kokį pavyzdį jis parodo,

Pagarba atsidavusiems2021-06-30T16:12:29+03:00

6 draugystės formos

DRAUGYSTĖ TARP BHAKTŲ dadäti pratigåhëäti guhyam äkhyäti påcchati bhuìkte bhojayate caiva ñaò-vidhaà préti-lakñaëam VERTIMAS Dovanoti, priimti dovanas, atskleisti savo slapčiausias mintis, klausti apie slapčiausius dalykus, valgyti prasadą ir vaišinti prasāda — tai šeši požymiai,

6 draugystės formos2021-06-30T16:10:17+03:00

3 atsidavusiųjų lygiai

TRYS ATSIDAVUSIŲJŲ LYGIAI “Pamokymų nektaro” 5 posme Šrila Rūpa Gosvami teigia: kåñëeti yasya giri taà manasädriyeta dékñästi cet praëatibhiç ca bhajantam éçam çuçrüñayä bhajana-vijïam ananyam anya- nindädi-çünya-hådam épsita-saìga-labdhyä “Reikia mintyse gerbti bhaktą, kartojantį šventąjį

3 atsidavusiųjų lygiai2021-06-30T15:54:42+03:00

6 nepalankūs principai

ŠEŠI VEIKSNIAI SUNAIKINANTYS ATSIDAVIMO TARNYSTĘ “Pamokymų nektaro” 2 posmas sako: atyähäraù prayäsaç ca prajalpo niyamägrahaù jana-saìgaç ca laulyaà ca ñaòbhir bhaktir vinaçyati Atsidavimo tarnystei pragaištingi šeši dalykai: 1) valgyti ir kaupti daugiau negu būtina,

6 nepalankūs principai2021-06-30T15:47:46+03:00

6 palankūs principai

ŠEŠI PRINCIPAI, PALANKŪS ATSIDAVIMO TARNYSTEI Tikras ir netikras atsižadėjimas Šrila Rūpa Gosvamis Bhakti Rasamrita sindhu rašo apie tai, kas yra atsidavimo tarnystė. Visų pirma tai praktika, veikla. Kažkas gali sakyti, kad meditacija, proto sutelkimas

6 palankūs principai2021-06-30T16:18:52+03:00

Atsidavimo tarnystės pakopos

Atsidavimo tarnystės pakopos Bhakti 3 Bhakti pakopos sadhana bhakti – praktinė atsidavimo tarnystė, kuri savo ruožtu skiriama į vaidhi sadhana bhakti – taisyklėmis reguliuojama atsidavimo tarnystės praktika. Tokios praktikos pagrindinė charakteristika yra baimė ir

Atsidavimo tarnystės pakopos2021-06-30T15:40:15+03:00

9 bhakti procesai

DEVYNI ATSIDAVIMO TARNYSTĖS PROCESAI Atsiduok, po to veik Atsidavimo tarnystė reiškia, kad žmogus atiduoda Krišnai savo kūną, protą ir žodžius (kaya-mano-vakya). Todėl vaišnavai sanyasiai nešioja tridanda (lazdą su trimis išsišakojimais).  Paprastai dorybingi žmonės pirma

9 bhakti procesai2021-06-30T15:38:01+03:00

Šeši atsidavimo požymiai

ŠEŠI ATSIDAVIMO POŽYMIAI Kršnos sąmonės judėjimo nariai praktikuoja bhakti jogą – atsidavimo tarnystę Dievui – taip kaip to mokė Gudija Vaišnavų paramparos pradininkas – Šri Čaitanja Mahaprabhu. Kaip sako pats pavadinimas, bhakti joga –

Šeši atsidavimo požymiai2021-06-30T15:34:17+03:00
Go to Top