Brangūs atsidavę, ačiū tiems, kurie prisidėjo ir paaukojo lakšmi Ukrainos atsidavusių palaikymui. Tai dabar labai reikalinga. Jau surinkome 2276.8 Eur, kuriuos išsiųsime Ukrainos atsidavusiems ateinantį pirmadienį. Villniaus bhaktai surinko 3700 Eur ir juos jau išsiuntė.
Apsuptuose miestuose atsidavusieji, kartu su kitais gyventojais, slepiasi rūsiuose – be maisto, vandens, elektros. Jiems reikia mūsų pagalbos.
Padėkime broliams! Rytoj nelaimė gali apsilankyti ir mūsų namuose…
Paaukojimus pervedame įgaliotam atsidavusiam Ukrainoje. Pridedame tai patvirtinantį Niranjana Maharadžo laišką. Jūs galite paaukojimus pervesti į šventyklos sąskaitą Nr:

Kauno m. Krišnos Sąmonės religinė bendruomenė

LT667300010002247619b,

„Ukrainos atsidavusiems“

SWIFT (bic) kodas: HABALT22

arba aukoti tiesiogiai pagal pridedamas nuorodas. Būkime vieningi!
Taip pat visi, kas pasiryžę priimti ir apgyvendinti savo namuose ar turimose patalpose nuo karo bėgančius Ukrainos atsidavusius, kreipkitės į Kauno šventyklą (atsakingas – Dhruvananda das – dainius108@gmail.com) arba Švento Vardo vienuolyną (atsakingi – Ananda Vardhana Maharaj, Abhay Ananda das – alexmir8171@gmail.com)
Orginalus Nirandžana Swamio kreipinys anglų kalba:

Nirandžana Swamio kreipinys lietuvių kalba:

Rašau norėdamas išreikšti visišką palaikymą Kadambavan das (Solianyk Kostiantyn). Jis yra atsakingas bhaktas, turintis gerą poziciją Krišnos sąmonės judėjime Ukrainoje. Tai sėkmingas verslininkas, jau pademonstravęs kompetenciją finansiniuose reikaluose. Jis gyvena gatvėje prie ISKCON Kijevo šventyklos. Daugelį metų jis demonstravo atsidavimą savo vietinės šventyklos, Dievybių ir labai didelės Kijevo bhaktų bendruomenės interesams. Jis taip pat asmeniškai padeda Acyuta Priya dasa, Ukrainos zonos prižiūrėtojui, atlikti daugelį savo regioninių pareigų.
Gerai pažįstu Kadambavan dasą. Esu įsitikinęs, kad tarp jo ir tų, kurie jam padės, jie dirbs kartu, kad padėtų bhaktams visoje Ukrainoje. Šiuo metu daugeliui jų reikia pagalbos šiais sunkiausiais laikais.
Kadambavan dasa sistema jau veikia. Ką tik su juo kalbėjausi ir jis mane patikino, kad jau beveik savaitę lėšos ateina ir yra reguliariai išmokamos. Jis pradės vesti kasdienę pajamų ir išmokų skaičiuoklę, kurią leis man ir kitiems, kuriems reikalinga prieiga prie šios informacijos, kad prireikus būtų galima susipažinti.
Tikiuosi, kad šis susitarimas atitiks jūsų tikslus. Šiuo metu tai yra virš mano galimybių, kad ne tik padėti, teikti pagalbą bhaktams, kuriems jos reikia, bet ir būti prieinamas tiems, kurie iš manęs laukia tokios paramos, kuri neapsiriboja fiziniais poreikiais. Kad būtų veiksminga, privalau perduoti šias detales patikimiems asmenims, kad būtų užtikrintas visas dėmesys detalėms.
Esu įsitikinęs, kad su Kadambavan dasa ir tais, kurie jam padės, šie tikslai gali būti pasiekti. Sukurta internetinė grupė, įskaitant mane, į kurią įtraukiami pagrindiniai šios iniciatyvos dalyviai. Mane patikino, kad jie mane informuos, kai šios iniciatyvos judės į priekį.

Labai ačiū.
Jūsų Šrilos Prabhupados tarnyboje,
Niranjana Swami