Harė Krišna!
Džiugiai pranešame, kad ketvirtadienį per KAMIKA Ekadašį ir penktadienį Kaune lankysis JŠ Trivikrama Svamis.

Programa:
ketvirtadienį 15 val. Harinama su Maharadžu ir „Harinam Mandir“ bhaktais.
18 val. Kirtanas šventykloje + BG paskaita.

Penktadienį 7:45 „Šrimad Bhagavatam“ paskaita.