Spalio 28 d., Prabhupados išėjimo diena, Jo dieviškoji malonė A. Č. Bhaktivedanta Svamis Prabhupada, plačiai žinomas kaip iškiliausias bhakti jogos mokymo ir praktikos skleidėjas Vakarų pasaulyje. Šrilos Prabhupados, Tarptautinės Krišnos sąmonės bendruomenės, ISKCON, įkūrėjo-ačarjos, išėjimą atsidavusieji visame pasaulyje mini, reikšdami jam nuoširdų dėkingumą, giedodami šventus Viešpaties vardus, įvertindami jo neišmatuojamą įtaką jų gyvenimams., 1896–1977