Dėmesio! Keičiasi šventės detalės!
Abišeka vyks 10:30, kurią transliuosime per https://www.facebook.com/NitaiGauraCandraKaunas/
Paskaita vyks 18:00, kurią transliuosime per https://www.youtube.com/user/NitaiGauraSundara

Šiandien visus kviečiame prisijungti prie svarbaus įvykio. Mūsų mylimo Ačarjos įkūrėjo, Šrilos Prabhupados pasitraukimo dienos paminėjimo. Programoje kirtanas, abišeka, pasidalinimai, pušpanjali ir paskaita.